Opprett videokampanjer

Med videoannonser kan du nå ut til og skape engasjement hos målgruppen din på YouTube og nettet generelt. Du kan opprette og administrere kampanjene dine i Google Ads ved hjelp av Video-kampanjetypen.

I denne artikkelen forklarer vi fremgangsmåten du må følge for å konfigurere videokampanjer og annonsegrupper.

Før du begynner

Her er noen ting du bør være oppmerksom på før du oppretter videokampanjer og -annonser:

 • Annonsene og annonsegruppene opprettes med Video-kampanjetypen. Du har tilgang til ulike videoannonseformater og budstrategier ut fra hvilket mål du har valgt i den aktuelle kampanjen.
 • Videoene dine må lagres på YouTube for at du skal kunne lage videoannonser.
 • Rapporter om videokampanjer og -annonsegrupper omfatter beregninger som er spesifikke for videoannonser, deriblant avspillinger, seerfrekvens og opptjente handlinger. Disse beregningene er ikke tilgjengelige i alle verktøy for kampanjeadministrasjon i Google Ads.
 • Hvis du vil kjøre både in-stream- og video discovery-formater i samme videokampanje, må du opprette flere annonsegrupper.

Hvis du vil opprette videokampanjer med bare ett annonseformat, er det bare å følge den første veiledningen nedenfor. Hvis du derimot vil opprette kampanjer med flere annonseformater, må du opprette en ekstra annonsegruppe, og vi forklarer hvordan i den andre veiledningen nedenfor.

Hvis du vil plassere annonser i partnerapper og på partnernettsteder i Displaynettverket, må du bruke TrueView in-stream-annonser eller out-stream-annonser.

 • Hver enkelt annonsegruppe kan bare inneholde ett videoannonseformat: in-stream som kan hoppes over, video discovery, in-stream som ikke kan hoppes over, bumper eller out-stream.
 • Du kan ikke bruke budstrategier for porteføljer med videokampanjer.

Slik oppretter du videokampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer på sidemenyen.
 3. Klikk på plussknappen , og velg så Ny kampanje.
 4. Velg et av disse kampanjemålene: 
  • potensielle salg
  • trafikk på nettstedet
  • Produkt- og merkevarevurdering
  • merkevarebevissthet og rekkevidde
 5. Velg Video-kampanjetypen.
  • Avhengig av hvilket kampanjemål du har valgt, kan det hende du også må velge en kampanjeundertype. Kvalifiserte kampanjeundertyper omfatter in-stream-annonser som kan hoppes over, bumperannonser, in-stream-annonser som ikke kan hoppes over, out-stream-annonser og annonsesekvens. 
 6. Skriv inn et navn på kampanjen.
 7. Angi en budstrategi i «Budstrategi»-delen. Finn ut mer om hvordan du angir budstrategi
 8. Angi budsjettypen, start- og sluttdatoen for kampanjen samt leveringsmåten for budsjettet i «Budsjett og datoer»-delen. 
  • Som budsjettype velger du Daglig (det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke hver dag) eller Kampanje (det totale budsjettet du er villig til å bruke i løpet av kampanjen) og oppgir beløpet du er villig til å bruke.
  • Som leveringsmåte for budsjettet velger du Standard (for å bruke budsjettet jevnt over tid) eller Akselerert (for å bruke budsjettet så raskt som mulig). Hvis du velger Akselerert, kan budsjettet ditt bli brukt opp på et tidligere tidspunkt. 
 9. Under «Nettverk» velger du hvor du vil at videokampanjen skal vises. Forutsatt at kampanjen din er kvalifisert, kan du velge et eller flere av disse nettverkene:
  • YouTube-søkeresultater: Annonser kan vises ved siden av søkeresultater på YouTube. Du kan bare bruke video discovery-annonser.
  • YouTube-videoer: Annonser kan vises i YouTube-videoer, på kanalsider og på YouTube-startsiden. Du kan bruke in-stream- og video discovery-annonser.
  • Videopartnere i Displaynettverket: Annonser kan vises på partnernettsteder med video og apper i Google Displaynettverk.
 10. Velg språkene og stedene du ønsker at kampanjen din skal målrettes mot.
 11. Velg innstillinger for innholdsekskluderinger for å angi hvor kampanjen din skal kjøre.
 12. (Valgfritt) Klikk på Flere innstillinger for å målrette mot bestemte enheter, angi frekvenstak og tidsplan for annonsen.
 13. Gi annonsegruppen et navn.
 14. Velg den demografiske informasjonen for målgruppene og de ulike målgruppetypene du ønsker å nå ut til.
 15. Velg søkeordene og emnene du ønsker at annonsene dine skal vises for, samt hvor de skal vises.
 16. Angi et budbeløp hvis det er tilgjengelig.
 17. I delen «Opprett en videoannonse» søker du etter en video du har lastet opp, eller skriver inn nettadressen til videoen fra YouTube.
 18. Velg et kvalifisert videoannonseformat. Ut fra hvilket mål du har valgt, kan du velge et av disse alternativene: In-stream-annonse, Video discovery-annonse, Bumperannonse, In-stream-annonse som ikke kan hoppes over eller Out-stream-annonse. Du ser en melding i Google Ads hvis et bestemt annonseformat ikke er kvalifisert for kampanjen.
 19. Skriv inn den endelige nettadressen for annonsen. Den endelige nettadressen er landingssiden du vil at folk skal komme til når de klikker på annonsen din.
 20. Skriv inn visningsadressen for annonsen. Visningsadressen kan være en kortere versjon av den endelige nettadressen. Den kan også være den samme som den endelige nettadressen.
 21. Skriv inn en handlingsfremmende oppfordring. Sørg for at den vekker brukernes oppmerksomhet og leder folk til nettstedet som er angitt i den endelige nettadressen.
 22. Skriv inn en overskrift, som vises som den primære tekstlinjen som markedsfører produktet eller tjenesten din.
 23. (Valgfritt) Klikk på Alternativer for annonsenettadresse (avansert) for å legge til en sporingsmal, et suffiks for den endelige nettadressen eller egendefinerte parametere for den endelige nettadressen.
 24. Velg enten et av bildene som genereres automatisk fra videoene i YouTube-kanalen din (anbefales), eller et bilde du laster opp manuelt som tilleggsbanner. Tilleggsbannere vises bare på datamaskiner.
 25. Gi annonsen et navn.
 26. Klikk på Lagre og fortsett.

Sånn kan du opprette annonsegrupper i eksisterende kampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Videokampanjer i navigasjonspanelet.
 3. Velg kampanjen du vil endre.
 4. Klikk på Annonsegrupper på sidemenyen.
 5. Klikk på plussknappen for å opprette en ny annonsegruppe.
 6. Gi annonsegruppen et navn.
 7. Angi et budbeløp.
 8. Endre målrettingsmetodene du vil bruke for annonsene dine. Annonsene blir som standard vist for alle seere.
 9. Velg en YouTube-video ved siden av «YouTube-video».
 10. Velg ønsket annonseformat ved siden av «Videoannonseformat». Annonsegrupper kan utelukkende inneholde ett annonseformat.
 11. Skriv inn informasjonen som kreves for å lage annonsen. Du kan lagre annonsegruppen uten å lage noen annonse.
 12. Klikk på Lagre annonsegruppen.

Bruk av mål i videokampanjer

Ved å velge et mål blir det enklere for deg å lage en vellykket videokampanje.

Når du konfigurerer kampanjen din, kan du velge blant disse målene:

 • potensielle salg
 • nettstedtrafikk
 • merkevarebevissthet og rekkevidde
 • Produkt- og merkevarevurdering

Du kan også velge Opprett kampanjen din uten et mål hvis du ikke har noe spesielt mål i tankene.

Finn ut mer om formatene og nettverkene som er tilgjengelige for de enkelte målene

Om kampanjeundertyper

Potensielle salg og nettstedtrafikk

Med undertypen «Generer konverteringer» kan du generere klikk og relevante konverteringer på nettstedet ditt.

merkevarebevissthet og rekkevidde

Med undertypen In-stream-annonser som kan hoppes over kan du nå ut til seere på YouTube og andre steder på nettet med in-stream-annonser som kan hoppes over, som er optimalisert for effektive visninger.

Med undertypen «In-stream-annonser som ikke kan hoppes over» kan du nå ut til kunder med hele budskapet ditt ved hjelp av in-stream-annonser som ikke kan hoppes over.

Med undertypen «Bumperannonse» kan du nå ut til seere på YouTube og andre steder på nettet med bumperannonser optimalisert for effektive visninger.

Med undertypen «Out-stream» kan du få flere til å interessere seg for merkevaren din med videoannonser utformet med tanke på å kommunisere med folk som bruker telefon eller nettbrett.

Med undertypen «Annonsesekvens» kan du fortelle historien om produktet eller merkevaren din gjennom en serie der du selv velger rekkefølgen på videoene.

Produkt- og merkevarevurdering

Med undertypen «Påvirk vurderingen» kan du knytte bånd mellom brukere og merkevaren din med videoannonser utformet spesifikt for at du skal kunne generere flere interaksjoner.

Med undertypen «Shopping» kan du fremme relevante produkter ved siden av videoannonsene dine for å oppfordre seerne til å finne ut mer om produktene dine og handle på nettstedet ditt (dette fordrer at du har en Google Merchant Center-konto).

Med undertypen «Annonsesekvens» kan du fortelle historien om produktet eller merkevaren din gjennom en serie der du selv velger rekkefølgen på videoene.

Mål og undertyper for videokampanjer

Mål

Undertype

Nettverk

Annonseformater

Potensielle salg Generer konverteringer

YouTube-videoer, videopartnere i Displaynettverket

In-stream-annonse som kan hoppes over
Nettstedtrafikk Generer konverteringer YouTube-videoer, videopartnere i Displaynettverket In-stream-annonse som kan hoppes over

Produkt- og merkevarevurdering

Påvirk vurderingen

YouTube-søk, YouTube-videoer, videopartnere i Displaynettverket

In-stream-annonse som kan hoppes over

Video discovery

Shopping

(krever en Google Merchant Center-konto)

YouTube-videoer

In-stream-annonse som kan hoppes over
 

Annonsesekvens

YouTube-videoer

In-stream-annonse som kan hoppes over

In-stream-annonser som ikke kan hoppes over

Bumperannonse

 

merkevarebevissthet og rekkevidde

In-stream-annonse som kan hoppes over

YouTube-videoer, videopartnere i Displaynettverket

In-stream-annonser som kan hoppes over

In-stream-annonser som ikke kan hoppes over YouTube-videoer, videopartnere i Displaynettverket In-stream-annonse som kan hoppes over
Bumperannonse YouTube-videoer, videopartnere i Displaynettverket Bumperannonse
Out-stream Videopartnere i Displaynettverket Out-stream
Annonsesekvens YouTube-videoer

In-stream-annonse som kan hoppes over

In-stream-annonser som ikke kan hoppes over

Bumperannonse

 

Ingen mål

Egendefinert videokampanje YouTube-søk, YouTube-videoer, videopartnere i Displaynettverket
 

In-stream-annonse som kan hoppes over

Video discovery

Bumperannonse

Annonsesekvens

YouTube-videoer 

In-stream-annonse som kan hoppes over

In-stream-annonser som ikke kan hoppes over

Bumperannonse

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt