Opprett videokampanjer

Med videokampanjer kan du nå ut til og kommunisere med målgruppen din på YouTube og hos Google-videopartnere. Når du oppretter en videokampanje, kan du velge mellom ulike kampanjemål, annonseformater og kampanjeundertyper. Det er disse valgene som avgjør hvordan du blir å fortelle folk om produktene og tjenestene dine og oppfordre dem til å gjøre noe bestemt.

Video ads formats, marketing objectives & campaign creations

For å se undertekster på språket ditt, slå på YouTube-teksting. Klikk på Innstillinger-ikonet nederst i videospilleren, velg «Teksting» og angi deretter ønsket språk.


Læringsinnhold

Alle effektive videokampanjer har formålstjenlig målretting, et passende budsjett, veloverveide bud og velskrevne annonser. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan opprette videokampanjer:

 1. Velg ønsket mål
 2. Bruk budsjettmidlene effektivt
 3. Nå ut til folk som søker etter bedriften eller merkevaren
 4. Organiser annonsene i annonsegrupper
 5. Opprett relevante annonser

Veiledning

1. Velg ønsket mål

Når du skal opprette en ny videokampanje i Google Ads-kontoen din, må du velge et av disse kampanjemålene: Salg, Potensielle salg, Nettstedtrafikk, Produkt- og merkevarevurdering eller Merkevarebevissthet og rekkevidde.

Målet du velger, bør samsvare med det du vil oppnå med kampanjen din. Hvis du for eksempel ønsker å oppfordre folk til å besøke nettstedet ditt, er Nettstedtrafikk det mest fornuftige valget. Finn ut mer om mål for videokampanjer.

Det aktuelle målet avgjør dessuten hvilken kampanjeundertype du kan velge. Det er denne undertypen som i sin tur avgjør hvilke annonseformater du kan bruke for å optimalisere kampanjen for det aktuelle målet. Hvis det overordnede målet er å oppfordre folk til å besøke nettstedet ditt og kjøpe noe der, er kampanjeundertypen Generer konverteringer det riktige valget.

Opprett nye kampanjer og fastsett kampanjemål

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Kampanjer.
 3. Klikk på plussikonet , og velg deretter Ny kampanje.
 4. Velg ønsket kampanjemål: Salg, Potensielle salg, Nettstedtrafikk, Produkt- og merkevarevurdering eller Merkevarebevissthet og rekkevidde.
  • Det aktuelle målet avgjør hvilke kampanjeundertyper du kan velge.
  • Velg Opprett en kampanje uten noe spesielt mål hvis du ikke har satt deg noe bestemt mål med kampanjen.
 5. Velg Video i «Velg en kampanjetype»-delen.
 6. Velg kampanjens undertype under «Velg en kampanjeundertype». Se hvordan du kan nå de bestemte annonseringsmålene du har satt deg, med de enkelte undertypene:
  • Generer konverteringer: Generer flere salg og potensielle salg med annonser og målretting med fokus på handlinger.
  • Egendefinert videokampanje: Tilpass innstillingene dine med ulike annonsetyper.
  • In-stream-annonser som ikke kan hoppes over: Skap økt bevissthet om produktet eller merkevaren ved å vise annonser på 15 sekunder som ikke kan hoppes over.
  • Bumperannonser: Skap økt bevissthet om produktet eller merkevaren ved å vise annonser på seks sekunder som ikke kan hoppes over.
  • In-stream-annonser som kan hoppes over: Skap økt bevissthet om produktet eller merkevaren ved å vise annonser som kan hoppes over.
  • Påvirk vurderingen: Få folk til å vurdere produktet ditt ved å vise Discovery-annonser eller annonser som kan hoppes over.
  • Out-stream-annonser: Skreddersy annonsene etter visning på telefoner og nettbrett.
  • Annonsesekvens: Fortell en historie med flere annonser vist i en sekvens.
  • Shopping: Markedsfør produktene dine, og få folk til å handle på nettstedet ditt.
 7. Klikk på Fortsett.

2. Bruk budsjettmidlene effektivt

Hvor ofte annonsene dine blir vist, og hvor fremtredende plasseringer de vises i, kommer helt an på budsjettet du har til rådighet.

Hvordan budsjettet brukes, er avhengig av budgivningen du benytter deg av. Du kan velge å bruke midlene på å få folk til å se annonsen din, klikke på den eller utføre konverteringer på nettstedet ditt. Finn ut mer om kampanjebudsjetter og budgivning.

Angi budstrategi og budsjett

 1. Velg ønsket budstrategi. Budstrategien din er måten du optimaliserer bud på for å nå annonseringsmålene du har satt deg.
  Med budstrategien forteller du oss for eksempel om du ønsker å oppnå avspillinger (CPV), visninger (CPM), så mange konverteringer som mulig til målkostnaden din per handling (mål-CPA), eller så mange konverteringer som mulig innenfor budsjettet ditt.
 2. Fastsett ønsket budsjett. Du kan velge et totalbudsjett for kampanjen (beløpet du er villig til å bruke på kampanjen i sin helhet) eller et dagsbudsjett (det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke hver dag).

  Totalbudsjett for kampanjen

  Google Ads prøver å fordele totalbudsjettet ditt jevnt utover hele kampanjen, og dager med høyere og lavere trafikk tas med i betraktningen for å optimalisere kampanjeresultatene. Du blir bare fakturert med opptil beløpet du angir for den aktuelle kampanjen, selv om Google Ads skaffer deg flere avspillinger eller visninger enn det budsjettet skulle tilsi.

   

  Dagsbudsjett

  På dager der det er mer sannsynlig at du får klikk og konverteringer, kan forbruket overskride dette beløpet. I løpet av en måned kommer imidlertid det gjennomsnittlige dagsbudsjettet til å havne på det beløpet du har oppgitt i Google Ads.

 3. Angi en start- og sluttdato for kampanjen (obligatorisk om du bruker et totalbudsjett for kampanjen).
Hvis hele kampanjebudsjettet alltid brukes opp, enten du når dagsgrensen (dagsbudsjetter) eller det gjennomsnittlige dagsbudsjettet (totalbudsjetter i kampanjer), bør du vurdere å øke budsjettet for å maksimere inntektene. Hvis det motsatte er tilfellet, kan du finstemme målrettingen, budgivningen og annonsene for å se om dette fører til bedre kampanjeresultater.

3. Nå ut til folk som søker etter bedriften eller merkevaren

Via målrettingen i kampanjen din kan du nå ut til folk som befinner seg på visse steder, de som snakker visse språk, eller de som har bestemte interesser. I Google Ads kan du også legge til innholdsekskluderinger i kampanjene, så du kan være sikker på at annonsene ikke blir vist ved siden av sensitivt innhold. Finn ut mer om målretting.

Konfigurer kampanjemålretting

 1. Velg hvilke nettverk du vil kjøre annonsene dine i. Annonsenettverk er steder der annonser kan vises. Annonser kan vises i disse nettverkene: 

  YouTube-søkeresultater

  Annonsene kan vises ved siden av søkeresultater på YouTube. Dette alternativet er bare tilgjengelig for kampanjer med video discovery-annonser.

   

  YouTube-videoer

  Annonsene kan vises i YouTube-videoer, på kanalsider og på YouTube-startsiden. 

   

  Videopartnere i Displaynettverket

  Annonsene kan vises i apper og på nettsteder i Displaynettverket, som samlet omtales som Google-videopartnere. Vi anbefaler at du aktiverer dette alternativet for å potensielt få en rekkevidde som går ut over YouTube.

 2. Velg språkinnstillingene du vil bruke i annonsene. Avhengig av språkene du velger, blir annonsene vist til folk som bruker apper eller besøker nettsteder der de aktuelle språkene benyttes. Finn ut mer om språkmålretting.
 3. Velg de geografiske områdene som brukerne du vil vise annonser til, befinner seg i. Finn ut mer om stedsmålretting.
 4. Velg ønskede innstillinger for innholdsekskludering. Med disse kan du være sikker på at kampanjene dine ikke blir vist ved siden av innhold som ikke egner seg i kombinasjon med produktet ditt eller merkevaren din.

  Beholdningstyper

  Med beholdningstyper kan du velge bort grupper av sensitivt innhold som ikke passer til merkevaren din eller budskapet du formidler i kampanjen din. Finn ut mer om beholdningstyper.

   

  Ekskluderte typer og etiketter

  Velg innholdstyper og etiketter for digitalt innhold du vil ekskludere fra videokampanjen din. Du kan for eksempel forhindre at annonsene blir vist ved siden av direktesendte videoer eller innhold merket som bare egnet for voksne. Finn ut mer om innholdstyper og etiketter for digitalt innhold.

 5. (Valgfritt:) Klikk på Flere innstillinger for å konfigurere enhetsspesifikk målretting, begrense hvor ofte annonsene dine kan vises til folk, eller utarbeide en annonseplan.

Når du har fått på plass målrettingen i kampanjen, må du konfigurere målrettingen på annonsegruppenivå. 

4. Organiser annonsene i annonsegrupper

Du kan opprette annonsegrupper for å organisere annonsene dine etter et felles tema. Hvis du for eksempel selger snacks, desserter og drikkevarer på nettstedet ditt, kan du opprette tre annonsegrupper for hver produktkategori. Med annonsegrupper kan du finstemme målrettingen for å nå ut til den tiltenkte målgruppen.

 1. Definer de du vil nå ut til med annonsene dine. Du kan velge mellom følgende:
  • Demografisk informasjon: Med demografisk målretting kan du nå ut til folk som sannsynligvis tilhører de demografiske gruppene du velger. Du kan blant annet velge kjønn, aldersgruppe, foreldrestatus og husstandens inntekt. Finn ut mer om demografisk målretting.
  • Målgruppe: Målgrupper er grupper av personer som ifølge Googles beregninger deler bestemte interesser, intensjoner og demografiske trekk. Finn ut mer om publikumsmålretting.
 2. Avgrens målrettingen ved å legge til relevante søkeord, emner og plasseringer.

Nå som målrettingen er på plass, kan du begynne å jobbe med annonsene.

5. Opprett relevante annonser

Når du oppretter annonser, bør du fokusere på relevante overskrifter, handlingsfremmende oppfordringer samt andre reklamefunksjoner som kan inspirere seerne til å gjøre noe bestemt.

Opprett annonser

 1. Søk etter en video du har lastet opp til YouTube, eller skriv inn nettadressen til videoen på YouTube.
 2. Velg et kvalifisert annonseformat. Du får se en melding i Google Ads hvis du ikke kan bruke et bestemt annonseformat i kampanjen. Alt etter hvilket mål du har satt deg, kan du velge mellom disse formatene:
 3. Angi den endelige nettadressen, altså adressen til landingssiden du vil at folk skal komme til når de klikker på annonsen din.
  • Som standard vises bare domenet i teksten i annonsen din. Hvis den endelige nettadressen for eksempel er «www.example.com/sko», vises www.example.com i annonsen. For å vise mer av nettadressen, legg til en visningsadresse.
 4. Skriv inn visningsadressen, som kan være en annen versjon av eller helt lik den endelige nettadressen. Denne visningsadressen har ingen innvirkning på hvilken side folk kommer til når de klikker på annonsen.
 5. Skriv inn en handlingsfremmende oppfordring. Sørg for at den vekker brukernes oppmerksomhet og leder dem til nettstedet som er oppgitt i den endelige nettadressen.
 6. Skriv inn en overskrift. Denne vises som den primære tekstlinjen som markedsfører produktet ditt eller tjenesten din.
 7. (Valgfritt:) Klikk på Alternativer for annonsenettadresse (avansert) for å legge til et suffiks, en sporingsmal eller egendefinerte parametere i den endelige nettadressen. Med sporingsparametere kan du spore hvor trafikken kommer fra, for eksempel mobilenheter.
 8. Legg til et tilleggsbanner for å generere et bilde eller en gruppe av bilder som vises ved siden av videoen din. Tilleggsbannere vises bare på datamaskiner. Velg enten et av bildene som genereres automatisk ut fra videoene i YouTube-kanalen din (anbefales), eller et bilde du laster opp manuelt som tilleggsbanner.
 9. Gi annonsen et navn.
 10. Klikk på Opprett kampanjen hvis du er fornøyd med annonsen.

Hva skjer nå?

Når du har fått på plass oppsettet i kampanjen, kan det ta noen dager før annonsene dine vises. Vi godkjenner som regel annonser innen én virkedag. Det kan ta lengre tid før budgivningen er optimalisert.

Optimaliser videokampanjer

Vil du gjøre videokampanjene dine enda bedre? Se tipsene og de anbefalte fremgangsmåtene i optimaliseringsveiledningene våre.

Finn ut mer om undertyper av videokampanjer

Disse ressursene er nyttige om du vil ha mer informasjon om de ulike undertypene:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false