Δημιουργία καμπάνιας βίντεο

Οι διαφημίσεις βίντεο είναι ένας συναρπαστικός τρόπος για να προσεγγίσετε το κοινό σας και να αλληλεπιδράσετε με αυτό, τόσο στο YouTube όσο και σε ολόκληρο τον ιστό. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις καμπάνιες σας στο Google Ads, χρησιμοποιώντας τον τύπο καμπάνιας Βίντεο.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, για να ρυθμίσετε μια καμπάνια βίντεο και μια ομάδα διαφημίσεων βίντεο.

Προτού ξεκινήσετε

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να έχετε υπόψη, προτού δημιουργήσετε καμπάνιες και διαφημίσεις βίντεο:

 • Η δημιουργία διαφημίσεων και ομάδων διαφημίσεων γίνεται με τον τύπο καμπάνιας Βίντεο. Ανάλογα με τον στόχο που επιλέγετε για την καμπάνια σας, έχετε στη διάθεσή σας συγκεκριμένες μορφές διαφημίσεων βίντεο και στρατηγικές υποβολής προσφορών.
 • Για να δημιουργήσετε μια διαφήμιση βίντεο, τα βίντεο πρέπει να φιλοξενούνται στο YouTube.
 • Οι αναφορές για τις καμπάνιες και τις ομάδες διαφημίσεων βίντεο περιλαμβάνουν μετρήσεις που χρησιμοποιούνται ειδικά για τις διαφημίσεις βίντεο, όπως είναι οι προβολές, το ποσοστό προβολής και οι κερδισμένες ενέργειες. Αυτές οι μετρήσεις δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα εργαλεία διαχείρισης καμπανιών του Google Ads.
 • Αν θέλετε να προβάλετε διαφημίσεις σε ροή και διαφημίσεις video discovery στην ίδια καμπάνια βίντεο, θα πρέπει να δημιουργήσετε πολλαπλές ομάδες διαφημίσεων.

Για να δημιουργήσετε μια καμπάνια βίντεο με μία μόνο μορφή διαφήμισης, ακολουθήστε τις οδηγίες της πρώτης ενότητας παρακάτω. Για να δημιουργήσετε μια καμπάνια με διάφορες μορφές διαφήμισης, συνεχίστε στις οδηγίες της δεύτερης ενότητας παρακάτω, για να δημιουργήσετε μια επιπλέον ομάδα διαφημίσεων.

Για να τοποθετήσετε διαφημίσεις σε ιστοτόπους και εφαρμογές συνεργατών στο Δίκτυο προβολής, χρησιμοποιήστε διαφημίσεις TrueView σε ροή ή διαφημίσεις εκτός ροής.

 • Κάθε ομάδα διαφημίσεων μπορεί να περιέχει μία μόνο μορφή διαφήμισης βίντεο, δηλαδή σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης, video discovery, σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης, βίντεο bumper ή εκτός ροής.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στρατηγική προσφοράς χαρτοφυλακίου με μια καμπάνια βίντεο.

Τρόπος δημιουργίας καμπάνιας βίντεο

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα καμπάνια.
 4. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους στόχους καμπάνιας: 
  • Δυνητικοί πελάτες
  • Επισκεψιμότητα ιστοτόπου
  • Μελέτη στοιχείων προϊόντων και επωνυμιών
  • Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και προσέγγιση χρηστών.
 5. Επιλέξτε τον τύπο καμπάνιας Βίντεο.
  • Ανάλογα με τον στόχο της καμπάνιας σας, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε επίσης έναν δευτερεύοντα τύπο καμπάνιας. Στους κατάλληλους δευτερεύοντες τύπους καμπάνιας περιλαμβάνονται: σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης, βίντεο bumper, σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης, εκτός ροής ή ακολουθία διαφημίσεων. 
 6. Καταχωρίστε ένα όνομα για την καμπάνια σας.
 7. Στην ενότητα Στρατηγική υποβολής προσφορών, ορίστε τη στρατηγική προσφοράς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση μιας στρατηγικής προσφοράς
 8. Στην ενότητα Προϋπολογισμός και ημερομηνίες, ορίστε τον τύπο προϋπολογισμού, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της καμπάνιας και τη μέθοδο προβολής του προϋπολογισμού. 
  • Για τον τύπο προϋπολογισμού, επιλέξτε Ημερήσια (το μέσο ποσό που θέλετε να δαπανάτε κάθε μέρα) ή Καμπάνια (ο συνολικός προϋπολογισμός που θέλετε να δαπανήσετε κατά τη διάρκεια της καμπάνιας) και εισαγάγετε το ποσό που θέλετε να δαπανήσετε.
  • Για τη μέθοδο προβολής του προϋπολογισμού, επιλέξτε Κανονική (για να δαπανήσετε τον προϋπολογισμό σας ομοιόμορφα σε βάθος χρόνου) ή Ταχεία (για να δαπανήσετε τον προϋπολογισμό σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα). Αν επιλέξετε Ταχεία, ο προϋπολογισμός σας ενδέχεται να εξαντληθεί νωρίς. 
 9. Στην ενότητα Δίκτυα, επιλέξτε πού θέλετε να εμφανίζεται η καμπάνια βίντεο. Εφόσον η καμπάνια σας είναι κατάλληλη, μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δίκτυα:
  • Αποτελέσματα αναζήτησης YouTube: Οι διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης στο YouTube. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο διαφημίσεις video discovery.
  • Βίντεο YouTube: Οι διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται σε βίντεο YouTube, σε σελίδες καναλιών του YouTube και στην αρχική σελίδα του YouTube. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφημίσεις σε ροή και διαφημίσεις video discovery.
  • Συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής: Οι διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται σε ιστοτόπους και εφαρμογές συνεργατών Google για βίντεο.
 10. Επιλέξτε τις γλώσσες και τις τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να στοχεύσετε την καμπάνια σας.
 11. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εξαίρεσης περιεχομένου, για να ορίσετε πού θα προβάλλεται η καμπάνια σας.
 12. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στις Πρόσθετες ρυθμίσεις, για να στοχεύσετε συγκεκριμένες συσκευές, να ορίσετε ένα όριο συχνότητας, καθώς και να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την καμπάνια.
 13. Καταχωρίστε ένα όνομα για την ομάδα διαφημίσεων.
 14. Επιλέξτε τα δημογραφικά στοιχεία και τους τύπους κοινού που θέλετε να προσεγγίσετε.
 15. Επιλέξτε τις λέξεις-κλειδιά, τα θέματα και τις τοποθετήσεις βάσει των οποίων θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.
 16. Εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη, ορίστε το ποσό προσφοράς σας.
 17. Στην ενότητα "Δημιουργία της διαφήμισής σας βίντεο", αναζητήστε ένα βίντεο που έχετε ανεβάσει ή εισαγάγετε το URL του βίντεο από το YouTube.
 18. Επιλέξτε μια κατάλληλη μορφή διαφήμισης βίντεο. Ανάλογα με τον στόχο που επιλέξατε, μπορείτε να επιλέξετε: Διαφήμιση σε ροή, Διαφήμιση video discovery, Διαφήμιση βίντεο bumper, Διαφήμιση σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης ή Διαφήμιση εκτός ροής. Αν μια συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης δεν είναι κατάλληλη για την καμπάνια, θα δείτε ένα μήνυμα στο Google Ads.
 19. Καταχωρίστε το τελικό URL. Αυτή είναι η σελίδα προορισμού στην οποία θέλετε να φτάνουν οι χρήστες, όταν κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας.
 20. Καταχωρίστε το URL προβολής που μπορεί να είναι μια συντομότερη εκδοχή του τελικού URL ή ίδιο με το τελικό URL.
 21. Καταχωρίστε μια παρότρυνση για δράση. Αυτή θα πρέπει να είναι ελκυστική και να κατευθύνει τους χρήστες στον ιστότοπο που καθορίζεται στο τελικό URL.
 22. Καταχωρίστε μια επικεφαλίδα. Αυτή θα εμφανίζεται ως η κύρια γραμμή του κειμένου το οποίο προωθεί το προϊόν ή την υπηρεσία σας.
 23. (Προαιρετικό) Κάντε κλικ στις Επιλογές URL διαφημίσεων (σύνθετες), για να προσθέσετε ένα πρότυπο παρακολούθησης, ένα επίθημα τελικού URL ή προσαρμοσμένες παραμέτρους στο τελικό URL.
 24. Επιλέξτε μια εικόνα που δημιουργείται αυτόματα από τα βίντεο στο κανάλι σας στο YouTube (συνιστάται) ή μια εικόνα που θα ανεβάσετε με μη αυτόματο τρόπο ως το συνοδευτικό banner. Τα συνοδευτικά banner εμφανίζονται μόνο σε υπολογιστές.
 25. Καταχωρίστε ένα όνομα για τη διαφήμιση.
 26. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και συνέχεια.

Τρόπος δημιουργίας ομάδας διαφημίσεων για μια υπάρχουσα καμπάνια

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στο πλαίσιο πλοήγησης, επιλέξτε Καμπάνιες βίντεο.
 3. Επιλέξτε την καμπάνια που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Στο μενού σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες διαφημίσεων.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί συν , για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα διαφημίσεων.
 6. Καταχωρίστε ένα όνομα ομάδας διαφημίσεων.
 7. Ορίστε ένα ποσό προσφοράς.
 8. Επεξεργαστείτε τις μεθόδους στόχευσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις διαφημίσεις σας. Από προεπιλογή, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται σε όλους τους θεατές.
 9. Δίπλα στο στοιχείο Το βίντεό σας στο YouTube, επιλέξτε ένα βίντεο YouTube.
 10. Δίπλα στο στοιχείο Μορφή διαφήμισης βίντεο, επιλέξτε μια μορφή διαφήμισης. Μια ομάδα διαφημίσεων μπορεί να περιέχει μόνο μία μορφή διαφήμισης.
 11. Καταχωρίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες, για να δημιουργήσετε τη διαφήμισή σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την ομάδα διαφημίσεων, χωρίς να δημιουργήσετε κάποια διαφήμιση.
 12. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ομάδας διαφημίσεων.

Χρήση στόχων σε καμπάνιες βίντεο

Η επιλογή ενός στόχου είναι ένας απλός τρόπος, για να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε μια επιτυχημένη καμπάνια βίντεο.

Κατά τη ρύθμιση της καμπάνιας σας, μπορείτε να επιλέξετε από αυτούς τους στόχους:

 • Δυνητικοί πελάτες
 • Επισκεψιμότητα ιστοτόπου
 • Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και προσέγγιση χρηστών.
 • Μελέτη στοιχείων προϊόντων και επωνυμιών

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Δημιουργήστε την καμπάνια σας χωρίς στόχο, αν δεν έχετε υπόψη κάποιον στόχο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες μορφές και τα διαθέσιμα δίκτυα για κάθε στόχο

Σχετικά με τους δευτερεύοντες τύπους καμπάνιας

Δυνητικοί πελάτες και επισκεψιμότητα ιστοτόπου

Με τον δευτερεύοντα τύπο Αύξηση μετατροπών, μπορείτε να αυξήσετε τα κλικ και τις σχετικές μετατροπές στον ιστότοπό σας.

Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και προσέγγιση χρηστών

Με τον δευτερεύοντα τύπο Σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης, μπορείτε να προσεγγίσετε θεατές στο YouTube και σε ολόκληρο τον ιστό, χρησιμοποιώντας διαφημίσεις σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης που έχουν βελτιστοποιηθεί για αποτελεσματικές εμφανίσεις.

Με τον δευτερεύοντα τύπο Σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης, μπορείτε να προσεγγίσετε πελάτες με ολόκληρο το μήνυμά σας, χρησιμοποιώντας διαφημίσεις σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης.

Με τον δευτερεύοντα τύπο Βίντεο bumper, μπορείτε να προσεγγίσετε θεατές στο YouTube και σε ολόκληρο τον ιστό, χρησιμοποιώντας διαφημίσεις βίντεο bumper που έχουν βελτιστοποιηθεί για αποτελεσματικές εμφανίσεις.

Με τον δευτερεύοντα τύπο Εκτός ροής, μπορείτε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον περισσότερων χρηστών για την επωνυμία σας, χρησιμοποιώντας διαφημίσεις βίντεο που έχουν σχεδιαστεί για την προσέγγιση χρηστών σε κινητά τηλέφωνα και tablet.

Με τον δευτερεύοντα τύπο Ακολουθία διαφημίσεων, έχετε τη δυνατότητα να αφηγηθείτε την ιστορία του προϊόντος ή της επωνυμίας σας, προβάλλοντας στους χρήστες διάφορα βίντεο, με τη σειρά που εσείς ορίζετε.

Μελέτη στοιχείων προϊόντων και επωνυμιών

Με τον δευτερεύοντα τύπο Άσκηση επιρροής στη διαμόρφωση γνώμης, μπορείτε να φέρετε τους χρήστες σε επαφή με την επωνυμία σας, χρησιμοποιώντας διαφημίσεις βίντεο που έχουν σχεδιαστεί για την αύξηση της αλληλεπίδρασης και της αφοσίωσης.

Με τον δευτερεύοντα τύπο Αγορές, μπορείτε να προωθείτε συναφή προϊόντα μαζί με τις διαφημίσεις βίντεο, για να ενθαρρύνετε τους θεατές να ενημερωθούν σχετικά με τα προϊόντα σας και να πραγματοποιήσουν αγορές στον ιστότοπό σας (απαιτείται λογαριασμός Google Merchant Center).

Με τον δευτερεύοντα τύπο Ακολουθία διαφημίσεων, έχετε τη δυνατότητα να αφηγηθείτε την ιστορία του προϊόντος ή της επωνυμίας σας, προβάλλοντας στους χρήστες διάφορα βίντεο, με τη σειρά που εσείς ορίζετε.

Στόχοι και δευτερεύοντες τύποι καμπανιών βίντεο

Στόχος

Δευτερεύων τύπος

Δίκτυα

Μορφές διαφήμισης

Δυνητικοί πελάτες Αύξηση μετατροπών

Βίντεο YouTube, συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής

Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης
Επισκεψιμότητα ιστοτόπου Αύξηση μετατροπών Βίντεο YouTube, συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης

Μελέτη στοιχείων προϊόντων και επωνυμιών

Άσκηση επιρροής στη διαμόρφωση γνώμης

Αναζήτηση YouTube, βίντεο YouTube, συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής

Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης

Video discovery

Αγορές

(απαιτείται λογαριασμός Google Merchant Center)

Βίντεο YouTube

Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης
 

Ακολουθία διαφημίσεων

Βίντεο YouTube

Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης

Διαφήμιση σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης

Βίντεο bumper

 

Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και προσέγγιση χρηστών.

Σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης

Βίντεο YouTube, συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής

Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης

Σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης Βίντεο YouTube, συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης
Βίντεο bumper Βίντεο YouTube, συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής Βίντεο bumper
Εκτός ροής Συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής Διαφήμιση εκτός ροής
Ακολουθία διαφημίσεων Βίντεο YouTube

Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης

Διαφήμιση σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης

Βίντεο bumper

 

Χωρίς στόχο

Προσαρμοσμένη καμπάνια βίντεο Αναζήτηση YouTube, βίντεο YouTube, συνεργάτες για βίντεο στο Δίκτυο προβολής
 

Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης

Video discovery

Βίντεο bumper

Ακολουθία διαφημίσεων

Βίντεο YouTube 

Διαφήμιση σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης

Διαφήμιση σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης

Βίντεο bumper

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας