Vytvoření videokampaně

Videokampaně umožňují oslovit publikum na YouTube a prostřednictvím partnerů Googlu pro video a komunikovat s ním. Při vytváření videokampaně si můžete vybrat z různých cílů kampaní, podtypů kampaní a formátů reklam, které uživatele informují o vašich produktech a službách a motivují je k akci.

Video ads formats, marketing objectives & campaign creations

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky ve svém jazyce, zapněte si je na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky/CC a nastavte jazyk.


Co se dozvíte

Úspěšná videokampaň by pro dosažení vašeho cíle měla zahrnovat správné cílení, nabízení cen, rozpočet a reklamy. Tento článek vás provede procesem vytváření videokampaně:

 1. Vyberte si cíl
 2. Využívejte svůj rozpočet efektivně
 3. Oslovte lidi, kteří hledají vaši značku nebo firmu
 4. Uspořádejte své reklamy pomocí reklamních sestav
 5. Vytvořte relevantní reklamy

Pokyny

1. Vyberte si cíl

Při vytváření nové videokampaně ve svém účtu Google Ads si zvolíte jeden z těchto cílů kampaně: Prodej, Potenciální zákazníci, Návštěvnost webu, Zvažování produktu a značkyPovědomí o značce a zásah.

Vybraný cíl by měl být v souladu s tím, čeho chcete kampaní dosáhnout. Pokud například chcete přesvědčit uživatele, aby navštívili váš web, můžete vybrat možnost Návštěvnost webu. Přečtěte si další informace o cílech videokampaní.

Vybraný cíl také určuje podtyp kampaně, který můžete zvolit. Podtyp kampaně určuje formáty reklam, které lze v kampani použít, pro lepší optimalizaci kampaně s ohledem na cíl. Pokud je vaším celkovým cílem například přimět uživatele k návštěvě vašeho webu a přesvědčit je k nákupu, vyberete podtyp kampaně Zvyšování počtu konverzí.

Vytvoření nové kampaně a stanovení cíle

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Vyberte možnost Kampaně.
 3. Klikněte na ikonu plus  a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Zvolte cíl kampaně: Prodej, Potenciální zákazníci,, Návštěvnost webu, Zvažování produktu a značky nebo Povědomí o značce a zásah.
  • Zvolený cíl určuje dostupné podtypy kampaní.
  • Pokud vaše kampaň nemá konkrétní cíl, vyberte možnost Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle.
 5. V části Vyberte typ kampaně zvolte možnost Video.
 6. V části Vyberte podtyp kampaně vyberte podtyp kampaně. Podívejte se, jak vám mohou jednotlivé podtypy pomoci dosáhnout konkrétních reklamních cílů:
  • Zvyšování počtu konverzí: Zvyšte své prodeje a získejte potenciální zákazníky díky reklamám a cílení zaměřeným na akce.
  • Vlastní videokampaň: Přizpůsobte své nastavení pomocí různých typů reklam.
  • Zásahová videokampaň: Co nejvíce si v rámci svého rozpočtu rozšiřte zásah. V tomto podtypu kampaně můžete zvolit, zda se zaměříte na více unikátních uživatelů pomocí mikrospotů, přeskočitelných reklam in-stream nebo kombinace obou formátů (efektivní zásah), nebo oslovíte uživatele celým svým sdělenm díky nepřeskočitelným reklamám in-stream.
  • Vliv na zvažování: Motivujte uživatele, aby přemýšleli o nákupu vašich produktů.
  • Out-stream: Přizpůsobte své reklamy telefonům a tabletům.
  • Sekvence reklam: Vyprávějte příběh sérií reklam v sekvenci.
  • Nákupy: Propagujte své produkty a přiveďte na své webové stránky zákazníky.
 7. Klikněte na Pokračovat.

2. Využívejte svůj rozpočet efektivně

Rozpočet má vliv na to, jak často se vaše reklamy zobrazují a jak jsou nápadné.

Vaše nabídky určují způsob utrácení vašeho rozpočtu. Můžete se rozhodnout za své finanční prostředky usilovat o to, aby lidé viděli vaši reklamu, kliknuli na vaši reklamu nebo provedli na vašem webu konverzi. Přečtěte si další informace o rozpočtech kampanínabízení cen.

Nastavení strategie nabídek a rozpočtu

 1. Zvolte svou strategii nabídek. Strategie nabídek určuje, jak optimalizujete nabídky, aby splňovaly vaše cíle inzerce.
  Zjistíme podle ní například, zda chcete získat zhlédnutí (CPV), zobrazení (CPM) nebo co nejvyšší počet konverzí při nastavené cílové ceně za akci (CPA) či v rámci stanoveného rozpočtu.
 2. Zadejte rozpočet. Můžete zvolit celkový rozpočet kampaně (částku, kterou chcete utratit za celou kampaň) nebo denní rozpočet (průměrnou částku, kterou chcete utratit za den).

  Celkový rozpočet kampaně

  Služba Google Ads se bude snažit utrácet váš celkový rozpočet během trvání kampaně rovnoměrně, přičemž při optimalizaci výkonu zohlední dny s vyšší nebo nižší návštěvností. Maximálně vám bude účtována pouze vámi zadaná částka – a to i v případě, že služba Google Ads realizuje více zhlédnutí či zobrazení, než váš rozpočet dovoluje.

   

  Denní rozpočet

  Ve dnech, kdy můžete s větší pravděpodobností získat kliknutí a konverze, může být vaše útrata vyšší. V rámci celého měsíce bude ale průměrný rozpočet odpovídat částce, kterou zadáte v Google Ads.

 3. Nastavte datum zahájení a datum ukončení kampaně (vyžadováno, pokud použijete celkový rozpočet kampaně).

Pokud kampaň plně vyčerpá rozpočet dosažením denního limitu (v případě denních rozpočtů), nebo průměrného denního rozpočtu (v případě celkových rozpočtů), zvažte zvýšení rozpočtu, abyste mohli zvýšit svou úspěšnost. Pokud ne, upravte své cílení, nabízení cen a reklamy, abyste zjistili, zda si kampaň nepovede lépe.

3. Oslovte lidi, kteří hledají vaši značku nebo firmu

Ve své kampani můžete pomocí cílení kampaně oslovit lidi v určité lokalitě, lidi mluvící určitým jazykem nebo lidi s určitým zájmem. Služba Google Ads také umožňuje přidávat do kampaní vyloučení obsahu. Tím zajistíte, že se reklamy nebudou zobrazovat vedle citlivého obsahu. Přečtěte si další informace o cílení.

Nastavení cílení kampaně

 1. Zvolte sítě, ve kterých chcete své reklamy zobrazovat. Síť je místo, kde se mohou zobrazovat vaše reklamy. V případě reklam se může jednat o: 

  Výsledky vyhledávání na YouTube

  Vaše reklamy se mohou zobrazovat vedle výsledků vyhledávání na YouTube. Tato možnost je dostupná pouze v kampaních využívajících videoreklamy in-feed.

   

  Videa YouTube

  Vaše reklamy se mohou zobrazovat ve videích, na stránkách kanálů a na domovské stránce YouTube. 

   

  Partneři pro video v Obsahové síti

  Vaše reklamy se mohou zobrazovat na webech a v aplikacích v Obsahové síti, které nazýváme také partnery Googlu pro video. Tuto možnost doporučujeme ponechat vybranou, protože vám může pomoci rozšířit váš zásah i mimo YouTube.

 2. Vyberte jazykové nastavení svých reklam. Na základě zvolených jazyků se vaše reklamy budou zobrazovat uživatelům, kteří navštěvují weby a aplikace v těchto jazycích. Přečtěte si další informace o jazykovém cílení.
 3. Vyberte geografické polohy uživatelů, kterým se budou vaše reklamy zobrazovat. Další informace o geografickém cílení
 4. Zvolte nastavení vyloučení obsahu, které vám umožní zrušit zobrazování vašich kampaní vedle obsahu, který by mohl být pro vaši značku nebo produkt nevhodný.

  Typy inventáře

  Pomocí typů inventáře můžete své reklamy vyřadit z kategorií citlivého obsahu, který není slučitelný s vaší značkou nebo se sdělením vaší kampaně. Přečtěte si další informace o typech inventáře.

   

  Vyloučené typy a štítky

  Vyberte typy obsahu a štítky digitálního obsahu, které chcete ze své videokampaně vyloučit. Můžete například vyloučit zobrazování svých reklam vedle videí v přímém přenosu nebo obsahu označeného pro dospělé publikum. Přečtěte si další informace o typech obsahu a štítcích digitálního obsahu.

 5. (Volitelné) Po kliknutí na Další nastavení můžete nastavit cílení na konkrétní zařízení, omezit frekvenci zobrazování reklam uživatelům nebo nastavit časový rozvrh reklam.

Po nastavení cílení kampaně nastavte cílení reklamních sestav.

4. Uspořádejte své reklamy pomocí reklamních sestav

Můžete vytvořit reklamní sestavy, které vám umožní uspořádat reklamy podle společného tématu. Pokud například na svých webových stránkách prodáváte dezerty, nápoje a slané pochutiny, můžete vytvořit tři reklamní sestavy pro každou kategorii produktů. Reklamní sestavy vám umožní zpřesnit cílení tak, abyste lépe oslovili požadované publikum.

 1. Určete, koho chcete svými reklamami oslovit. Můžete si vybrat z následujících možností:
 2. Zpřesněte své cílení přidáním relevantních klíčových slov, tématumístění.

Když máte nastavené cílení, můžete začít vytvářet reklamy.

5. Vytvořte relevantní reklamy

Při vytváření reklam se zaměřte na to, abyste pro ně vytvořili relevantní nadpisy, výzvy k akci a další prvky, které diváky inspirují k provedení akce.

Vytvoření reklam

 1. Vyhledejte video, které jste nahráli na YouTube, nebo zadejte URL videa z YouTube.
 2. Vyberte použitelný formát reklamy. Pokud určitý formát není pro tuto kampaň použitelný, zobrazí se v Google Ads zpráva. V závislosti na vybraném cíli můžete vybrat:
 3. Zadejte cílovou URL, tedy adresu URL vstupní stránky, která se lidem zobrazí po kliknutí na reklamu.
  • Ve výchozím nastavení se v textu reklamy zobrazí pouze doména. Jestliže tedy máte cílovou URL www.example.com/shoes, zobrazí se v reklamě adresa www.example.com. Pokud v reklamě chcete zobrazit větší část adresy URL, přidejte viditelnou URL.
 4. Zadejte viditelnou URL. Může jít o jinou verzi cílové URL, případně se mohou obě URL shodovat. Viditelná URL neovlivňuje stránku, kam se lidé dostanou po kliknutí na reklamu.
 5. Zadejte výzvu k akci. Měla by být lákavá a směrovat lidi na webové stránky uvedené v cílové adrese URL.
 6. Zadejte nadpis, který se zobrazí jako první řádek textu propagujícího váš produkt nebo službu.
 7. (Volitelné) Po kliknutí na Možnosti URL reklamy (pokročilé) můžete přidat měřicí šablonu, příponu cílové URL nebo vlastní parametry cílové URL. Měřicí parametry vám mohou pomoci sledovat, odkud přichází vaše návštěvnost (např. mobilní zařízení).
 8. Přidáním doprovodného banneru vygenerujete obrázek nebo skupinu obrázků, které se zobrazí vedle vašeho videa. Doprovodné bannery se zobrazují pouze na počítačích. Jako doprovodný banner můžete vybrat buď obrázek, který se automaticky vygeneruje z videí ve vašem kanálu YouTube (doporučeno), nebo obrázek, který ručně nahrajete.
 9. Zadejte název reklamy.
 10. Pokud reklama vypadá dobře, klikněte na Vytvořit kampaň.

Co dál?

Po dokončení vytváření kampaně může trvat několik dní, než se reklamy začnou zobrazovat. Reklamy jsou obvykle schváleny do jednoho dne. Plná optimalizace výkonu cenových nabídek může trvat déle.

Optimalizace videokampaně

Chcete své videokampaně ještě více zlepšit? Přečtěte si v našich průvodcích doporučené postupy a tipy pro optimalizaci.

Další informace o podtypech videokampaní

Konkrétnější pokyny k podtypům kampaní naleznete na těchto stránkách:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false