Vytvoření videokampaně

Videoreklamy jsou skvělou příležitostí, jak zaujmout zákazníky na YouTube i na internetu. Kampaně můžete vytvářet a spravovat v Google Ads v rámci typu kampaně Video.

V tomto článku se dozvíte, jak při nastavení videokampaně a reklamní sestavy postupovat.

Než začnete

Na co je třeba při vytváření videokampaní a reklam pamatovat:

 • Reklamy a reklamní sestavy se vytvářejí v kampaních typu Video. V závislosti na zvoleném cíli kampaně jsou k dispozici specifické formáty videoreklam a strategie nabídek.
 • Videoreklamu lze vytvořit pouze v případě, že je video nahráno na YouTube.
 • Přehledy pro videokampaně a reklamní sestavy obsahují metriky pro videoreklamy, jako jsou například počet zobrazení, míra zhlédnutí či získané akce, které v ostatních nástrojích pro správu kampaní Google Ads nejsou dostupné.
 • Pokud chcete v jedné videokampani používat formáty in‑stream i video discovery, bude nutné vytvořit více reklamních sestav.

Chcete-li vytvořit videokampaň s jediným formátem reklamy, postupujte podle prvního návodu uvedeného níže. Pokud máte zájem o kampaň s více formáty, vytvořte další reklamní sestavu podle druhého návodu.

Chcete-li reklamy umísťovat na partnerské weby a do aplikací partnerů v Obsahové síti, použijte reklamy TrueView in-stream nebo reklamy out-stream.

 • Každá reklamní sestava může obsahovat pouze jeden formát videoreklamy (přeskočitelný in-stream, video discovery, nepřeskočitelný in-stream, mikrospot nebo out-stream).
 • Ve videokampani nelze používat portfoliovou strategii nabídek.

Vytvoření videokampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek klikněte na položku Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus a vyberte položku Nová kampaň.
 4. Vyberte některý z těchto cílů kampaně: 
  • potenciální zákazníci,
  • návštěvnost webu,
  • zvažování produktu a značky,
  • povědomí o značce a zásah.
 5. Jako typ kampaně zvolte Videokampaň.
  • Podle cíle kampaně může být potřeba vybrat i její podtyp. Jako podtyp lze použít například přeskočitelné reklamy in-stream, mikrospoty, nepřeskočitelné reklamy in-stream, reklamy out-stream a sekvenci reklam. 
 6. Zadejte název kampaně.
 7. V oddíle Strategie nabídek vyberte jednu ze strategií. Další informace o nastavení strategie nabídek
 8. V oddíle Rozpočet a data vyberte typ rozpočtu, data zahájení a ukončení kampaně a způsob čerpání rozpočtu. 
  • Jako typ rozpočtu vyberte Denně (průměrná částka, kterou chcete utratit za každý den) nebo Kampaň (celková částka, kterou chcete utratit za dobu trvání kampaně) a zadejte požadovanou částku.
  • Jako způsob čerpání rozpočtu vyberte Standardní (chcete-li prostředky vynakládat rovnoměrně v průběhu času) nebo Urychlené (chcete-li rozpočet utratit co nejrychleji). Pokud vyberete Urychlené čerpání, může být váš rozpočet brzy vyčerpán. 
 9. V oddíle Sítě vyberte, kde se má videokampaň zobrazovat. Je-li k tomu způsobilá, můžete pro ni vybrat jednu nebo více z těchto sítí:
  • Výsledky vyhledávání na YouTube: Reklamy se mohou zobrazovat vedle výsledků vyhledávání na YouTube. Lze použít pouze reklamy video discovery.
  • Videa YouTube: Reklamy se mohou zobrazovat ve videích, na stránkách kanálů a na domovské stránce YouTube. Lze použít reklamy in-stream a video discovery.
  • Partneři pro video v Obsahové síti: Reklamy se mohou zobrazovat na webech a v aplikacích partnerů Google pro video.
 10. Vyberte jazyky a lokality, na které má kampaň cílit.
 11. Nastavením vyloučení obsahu určete, kde se má kampaň zobrazovat.
 12. (Volitelné) Po kliknutí na Další nastavení můžete nastavit cílení na konkrétní zařízení, určit omezení frekvence a stanovit časový rozvrh reklamy.
 13. Zadejte název reklamní sestavy.
 14. Vyberte demografické parametry a typy publika, které chcete oslovit.
 15. Vyberte klíčová slova, témata a umístění, kde se mají vaše reklamy zobrazovat.
 16. Pokud je toto nastavení k dispozici, zadejte výši nabídky.
 17. V oddíle Vytvořte videoreklamu najděte video, které jste nahráli, nebo zadejte URL videa na YouTube.
 18. Vyberte vhodný formát videoreklamy. V závislosti na zvoleném cíli můžete vybrat: Reklama in-stream, Reklama video discovery, Mikrospot, Nepřeskočitelné reklamy in-stream nebo Reklamy out-stream. Pokud určitý formát není pro tuto kampaň použitelný, zobrazí se v Google Ads zpráva.
 19. Zadejte cílovou URL, tedy adresu URL vstupní stránky, která se lidem zobrazí po kliknutí na reklamu.
 20. Zadejte viditelnou URL. Může jít o zkrácenou verzi cílové URL, případně se mohou obě URL shodovat.
 21. Zadejte výzvu k akci. Měla by být lákavá a směrovat lidi na webové stránky uvedené v cílové adrese URL.
 22. Zadejte nadpis, který se má zobrazit jako první řádka textu propagujícího váš produkt nebo službu.
 23. (Volitelné) Po kliknutí na Možnosti URL reklamy můžete zadat měřicí šablonu, příponu cílové URL a vlastní parametry cílové URL.
 24. Jako doprovodný banner vyberte buď obrázek, který se automaticky vygeneruje z videí ve vašem kanálu YouTube (doporučeno), nebo obrázek, který ručně nahrajete. Doprovodné bannery se zobrazují pouze na počítačích.
 25. Zadejte název reklamy.
 26. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Vytvoření reklamní sestavy ve stávající kampani

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na navigačním panelu vyberte Videokampaně.
 3. Vyberte kampaň, kterou chcete upravit.
 4. V nabídce stránek klikněte na Reklamní sestavy.
 5. Kliknutím na tlačítko plus vytvořte novou reklamní sestavu.
 6. Zadejte název reklamní sestavy.
 7. Zadejte cenovou nabídku.
 8. Zadejte metody cílení, které u svých reklam chcete použít. Ve výchozím nastavení se reklamy budou zobrazovat všem divákům.
 9. Vedle textu Vaše video YouTube vyberte nějaké video na YouTube.
 10. Vedle textu Formát videoreklamy zvolte formát reklamy. Reklamní sestava může obsahovat pouze jeden formát reklamy.
 11. Zadejte informace potřebné k vytvoření reklamy. Reklamní sestavu lze vždy uložit i bez vytvořené reklamy.
 12. Klikněte na Uložit reklamní sestavu.

Používání cílů ve videokampaních

Výběr cíle představuje jednoduchý nástroj, jehož pomocí můžete vytvořit úspěšnou videokampaň.

Při nastavování kampaně můžete vybírat z těchto cílů:

 • potenciální zákazníci,
 • návštěvnost webu,
 • povědomí o značce a její zásah,
 • zvažování produktu a značky.

Pokud jste si zatím žádný cíl nevytyčili, můžete také vybrat možnost Vytvořit kampaň bez zadání cíle.

Další informace o formátech a sítích, které jsou pro každý z cílů dostupné

Podtypy kampaní

Potenciální zákazníci a návštěvnost webových stránek

Podtyp „Zvyšování počtu konverzí“ pomáhá docílit více kliknutí a souvisejících konverzí na webových stránkách.

Povědomí o značce a zásah

Podtyp „Přeskočitelná reklama In-stream“ pomáhá oslovovat diváky na YouTube i jinde na internetu pomocí přeskočitelných reklam in-stream optimalizovaných pro efektivní zobrazování.

Podtyp „Nepřeskočitelná reklama In-stream“ pomáhá hledat zákazníky pomocí úplného sdělení v nepřeskočitelných reklamách In-stream.

Podtyp „Mikrospot“ pomáhá oslovovat diváky na YouTube i jinde na internetu pomocí reklamních mikrospotů optimalizovaných pro efektivní zobrazování.

Podtyp „Out-stream“ pomáhá vzbuzovat zájem o vaši značku v dalších lidech pomocí videoreklam určených pro uživatele mobilů a tabletů.

Podtyp „Sekvence reklam“ umožňuje prezentovat produkt nebo značku postupným zobrazováním série videí ve vámi určeném pořadí.

Zvažování produktu a značky

Podtyp „Zvažování značky“ přibližuje vaši značku uživatelům prostřednictvím videoreklam, které díky svému designu zvyšují počty interakcí a zapojení.

Podtyp „Nákupy“umožňuje u videoreklam propagovat vhodné produkty a motivovat tak uživatele ke zjišťování dalších informací a k nákupu na webových stránkách (je potřeba mít účet Google Merchant Center).

Podtyp „Sekvence reklam“ umožňuje prezentovat produkt nebo značku postupným zobrazováním série videí ve vámi určeném pořadí.

Cíle a podtypy videokampaní

Cíl

Podtyp

Sítě

Formáty reklam

Potenciální zákazníci Zvyšování počtu konverzí

Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti

Přeskočitelná reklama in-stream
Návštěvnost webu Zvyšování počtu konverzí Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti Přeskočitelná reklama in-stream

Zvažování produktu a značky

Vliv na rozhodování

Vyhledávání na YouTube, videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti

Přeskočitelná reklama in-stream

Video discovery

Nákupy

(vyžaduje účet Google Merchant Center)

Videa YouTube

Přeskočitelná reklama in-stream
 

Sekvence reklam

Videa YouTube

Přeskočitelná reklama in-stream

Nepřeskočitelná reklama in-stream

Mikrospot

 

Povědomí o značce a její zásah

Přeskočitelná reklama in-stream

Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti

Přeskočitelná reklama In-Stream

Nepřeskočitelná reklama in-stream Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti Přeskočitelná reklama in-stream
Mikrospot Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti Mikrospot
Out-stream Partneři pro video v Obsahové síti Out-stream
Sekvence reklam Videa YouTube

Přeskočitelná reklama in-stream

Nepřeskočitelná reklama in-stream

Mikrospot

 

Bez cíle

Vlastní videokampaň Vyhledávání na YouTube, videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti
 

Přeskočitelná reklama in-stream

Video discovery

Mikrospot

Sekvence reklam

Videa YouTube 

Přeskočitelná reklama in-stream

Nepřeskočitelná reklama in-stream

Mikrospot

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory