Vytvoření videokampaně

Videoreklamy jsou skvělou příležitostí, jak zaujmout zákazníky na YouTube i na internetu. Kampaně můžete vytvářet a spravovat v Google Ads v rámci typu kampaně Video.

V tomto článku se dozvíte, jak při nastavení videokampaně a reklamní sestavy postupovat.

Než začnete

Na co je třeba při vytváření videokampaní a reklam pamatovat:

 • Reklamy a reklamní sestavy se vytvářejí v kampaních typu Video. V závislosti na zvoleném cíli kampaně jsou k dispozici specifické formáty videoreklam a strategie nabídek.
 • Videoreklamu lze vytvořit pouze v případě, že je video nahráno na YouTube.
 • Přehledy pro videokampaně a reklamní sestavy obsahují metriky pro videoreklamy, jako jsou například počet zobrazení, míra zhlédnutí či získané akce, které v ostatních nástrojích pro správu kampaní Google Ads nejsou dostupné.
 • Pokud chcete v jedné videokampani používat formáty in‑stream i video discovery, bude nutné vytvořit více reklamních sestav.

Chcete-li vytvořit videokampaň s jediným formátem reklamy, postupujte podle prvního návodu uvedeného níže. Pokud máte zájem o kampaň s více formáty, vytvořte další reklamní sestavu podle druhého návodu.

Pokud budete reklamy umisťovat na weby a do aplikací partnerů v Obsahové síti, použijte reklamy TrueView in-stream nebo reklamy out-stream.

 • Každá reklamní sestava může obsahovat pouze jeden formát videoreklamy (přeskočitelný in-stream, video discovery, nepřeskočitelný in-stream, mikrospot nebo out-stream).
 • Ve videokampani nelze používat portfoliovou strategii nabídek.
Pokud informace v tomto článku neodpovídají tomu, co vidíte ve svém účtu, možná máte nastaveny jiné cíle. Další informace o cílech v novém prostředí Google Ads

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Postup vytvoření videokampaně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek klikněte na položku Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte položku Nová kampaň.
 4. Vyberte některý z těchto cílů kampaně: 
  • potenciální zákazníci,
  • návštěvnost webu,
  • zvažování produktu a značky,
  • povědomí o značce a její zásah.

  Pokud tento krok neodpovídá tomu, co v účtu vidíte, vyberte nejprve typ kampaně a teprve poté cíl. Na výběr máte z těchto typů kampaní: Vyhledávání, Obsahová, Nákupy a Video. Další informace o cílech v novém prostředí Google Ads

 5. Zvolte typ kampaně Video a pak podtyp.
 6. Klikněte na Pokračovat.
 7. Zadejte název kampaně a zvolte si rozpočet, místa a sítě, kde má videokampaň probíhat.
 8. Vyberte lokality, na které chcete (nebo naopak nechcete) kampaň cílit.
 9. Zvolte jazyk zákazníků.
 10. (Volitelné) Zvolte zařízení, na kterých chcete reklamy zobrazovat. Můžete cílit na konkrétní operační systémy, modely či operátory. Ve výchozím nastavení se vaše reklamy budou zobrazovat na všech vhodných zařízeních.
 11. (Volitelné) Upravte další nastavení kampaně.
 12. Zadejte název reklamní sestavy.
 13. Zadejte cenovou nabídku.
 14. Zadejte metody cílení, které u svých reklam chcete použít. Ve výchozím nastavení se reklamy budou zobrazovat všem divákům.
 15. Vedle textu Vaše video YouTube vyberte nějaké video na YouTube.
 16. Vedle textu Formát videoreklamy zvolte formát reklamy. Zadejte požadované údaje.
 17. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Vytvoření reklamní sestavy ve stávající kampani

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na navigačním panelu vyberte Videokampaně.
 3. Vyberte kampaň, kterou chcete upravit.
 4. V nabídce stránek klikněte na Reklamní sestavy.
 5. Klikněte na tlačítko plus  a vytvořte novou reklamní sestavu.
 6. Zadejte název reklamní sestavy.
 7. Zadejte cenovou nabídku.
 8. Zadejte metody cílení, které u svých reklam chcete použít. Ve výchozím nastavení se reklamy budou zobrazovat všem divákům.
 9. Vedle textu Vaše video YouTube vyberte nějaké video na YouTube.
 10. Vedle textu Formát videoreklamy zvolte formát reklamy. Reklamní sestava může obsahovat pouze jeden formát reklamy.
 11. Zadejte informace potřebné k vytvoření reklamy. Reklamní sestavu lze vždy uložit i bez vytvořené reklamy.
 12. Klikněte na Uložit reklamní sestavu.

Používání cílů ve videokampaních

Výběr cíle představuje jednoduchý nástroj, jehož pomocí můžete vytvořit úspěšnou videokampaň.

Při nastavování kampaně můžete vybírat z těchto cílů:

 • potenciální zákazníci,
 • návštěvnost webu,
 • povědomí o značce a její zásah,
 • zvažování produktu a značky.

Pokud jste si zatím žádný cíl nevytyčili, můžete také vybrat možnost Vytvořit kampaň bez zadání cíle.

Další informace o formátech a sítích, které jsou pro každý z cílů dostupné

Podtypy kampaní

Potenciální zákazníci a návštěvnost webových stránek

Podtyp „Zvyšování počtu konverzí“ pomáhá docílit více kliknutí a relevantních konverzí na vašich webových stránkách.

Povědomí o značce a její zásah

Podtyp „Přeskočitelná reklama In-stream“ pomáhá oslovovat diváky na YouTube i jinde na internetu pomocí přeskočitelných reklam in-stream optimalizovaných pro efektivní zobrazování.

Podtyp „Nepřeskočitelná reklama In-stream“ pomáhá hledat zákazníky pomocí úplného sdělení v nepřeskočitelných reklamách In-stream.

Podtyp „Mikrospot“ pomáhá oslovovat diváky na YouTube i jinde na internetu pomocí reklamních mikrospotů optimalizovaných pro efektivní zobrazování.

Podtyp „Out-stream“ pomáhá vzbuzovat zájem o vaši značku v dalších lidech pomocí videoreklam určených pro uživatele mobilů a tabletů.

Zvažování produktu a značky

Podtyp „Zvažování značky“ přibližuje vaši značku uživatelům prostřednictvím videoreklam, které díky svému designu zvyšují počty interakcí a zapojení.

Podtyp „Nákupy“umožňuje u videoreklam propagovat vhodné produkty a motivovat tak uživatele ke zjišťování dalších informací a k nákupu na webových stránkách (je potřeba mít účet Google Merchant Center).

Cíle a podtypy videokampaní

Cíl

Podtyp

Sítě

Formáty reklam

Potenciální zákazníci Zvyšování počtu konverzí Videa YouTube Přeskočitelná reklama In-Stream
Návštěvnost webu Zvyšování počtu konverzí Videa YouTube Přeskočitelná reklama In-Stream

Zvažování produktu a značky

Vliv na rozhodování

Vyhledávání na YouTube

Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti

Přeskočitelná reklama In-Stream

Video discovery

Nákupy

(vyžaduje účet Google Merchant Center)

Videa YouTube

Přeskočitelná reklama In-Stream
 

Sekvence reklam

Videa YouTube

Přeskočitelná reklama In-Stream

Nepřeskočitelná reklama In-stream

Mikrospot

 

Povědomí o značce a její zásah

Přeskočitelná reklama In-Stream

Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti

Přeskočitelná reklama In-Stream

Nepřeskočitelná reklama In-stream Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti Přeskočitelná reklama In-Stream
Mikrospot Videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti Mikrospot
Out-stream Partneři pro video v Obsahové síti Out-stream
Sekvence reklam Videa YouTube

Přeskočitelná reklama In-Stream

Nepřeskočitelná reklama In-stream

Mikrospot

 

Bez cíle

Vlastní videokampaň Vyhledávání na YouTube, videa YouTube, partneři pro video v Obsahové síti
 

Přeskočitelná reklama In-Stream

Video discovery

Mikrospot

Sekvence reklam

Videa YouTube 

Přeskočitelná reklama In-Stream

Nepřeskočitelná reklama In-stream

Mikrospot

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?