Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT)

Múi giờ Hoa Kỳ cho các trụ sở chính của Google tại Mountain View, California. Tài khoản của bạn sẽ sử dụng múi giờ này nếu bạn chưa chọn một múi giờ trong khi thiết lập tài khoản.

  • Khi tạo tài khoản Google Ads, bạn hãy chọn múi giờ mà chúng tôi sẽ sử dụng cho báo cáo, số liệu thống kê và việc thanh toán cho bạn. Nếu không chọn múi giờ địa phương, tài khoản của bạn sẽ mặc định đặt thành giờ Thái Bình Dương. Do đó, các báo cáo và chu kỳ ngân sách trung bình hằng ngày sẽ dựa trên múi giờ đó.
  • Ngày và giờ được liệt kê trong tài khoản của bạn có thể dựa trên Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST) hoặc Giờ ban ngày Thái Bình Dương (PDT), tùy theo thời gian trong năm. PST và PDT cách nhau một giờ.
  • Bạn không thể thay đổi múi giờ của tài khoản đang. hoạt động Múi giờ sẽ được thiết lập tại thời điểm tạo tài khoản. Tuy nhiên, đối với tài khoản người quản lý (MCC), bạn có thể thay đổi múi giờ một lần duy nhất trong suốt thời gian hoạt động của tài khoản và chỉ có thể dịch chuyển múi giờ về hướng đông. Nếu bạn đáp ứng các điều kiện nêu trên và muốn thay đổi múi giờ của một tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính