Quảng cáo mua sắm: Định nghĩa

Loại quảng cáo mô tả thông tin chi tiết về các sản phẩm cụ thể mà bạn bán. Quảng cáo mua sắm có thể là Quảng cáo mua sắm sản phẩm, chỉ nêu bật một sản phẩm hoặc Quảng cáo trưng bày mặt hàng, nêu bật một vài sản phẩm có liên quan.

Quảng cáo trưng bày mặt hàng có thể sử dụng ở các quốc gia sau:

Australia flag Úc Brazil Flag Braxin Canada flag Canada Germany flag Đức
France Pháp Hong Kong Hong Kong Ireland Ireland India Ấn Độ
Indonesia Poland Malaysia Malaysia Netherlands flag Hà Lan New Zealand flag New Zealand
The Philippines Philippines Singapore Singapore South Africa Nam Phi Sweden Thụy Điển
Taiwan Đài Loan United Arab Emirates Các tiểu vương
quốc Ả Rập thống nhất
United Kingdom Vương quốc Anh United States Hoa Kỳ


Bạn có thể tạo Quảng cáo trưng bày mặt hàng bằng cách sử dụng Google Ads và API Google Ads (API AdWords). Nếu bạn muốn quảng cáo những sản phẩm riêng lẻ, hãy thử Quảng cáo mua sắm sản phẩm

Để tạo Quảng cáo mua sắm, bạn sẽ thiết lập thông tin sản phẩm trong Google Merchant Center và tạo Chiến dịch mua sắm trong Google Ads.

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về Chiến dịch mua sắm và Quảng cáo mua sắm
Tạo Chiến dịch mua sắm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố