Quảng cáo mua sắm: Định nghĩa

Loại quảng cáo mô tả thông tin chi tiết về các sản phẩm cụ thể mà bạn bán. Quảng cáo mua sắm có thể là Quảng cáo mua sắm sản phẩm, chỉ nêu bật một sản phẩm hoặc Quảng cáo trưng bày mặt hàng, nêu bật một vài sản phẩm có liên quan.

Quảng cáo trưng bày mặt hàng được cung cấp ở Úc, Canada, Đức, Pháp, Hong Kong, Ireland, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Nam Phi, Đài Loan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Bạn có thể tạo Quảng cáo trưng bày mặt hàng bằng cách sử dụng trải nghiệm Google Ads mớiGoogle Ads API (AdWords API). Nếu muốn quảng cáo các sản phẩm riêng lẻ, bạn có thể tham khảo quảng cáo mua sắm sản phẩm

 

Để tạo Quảng cáo mua sắm, bạn sẽ thiết lập thông tin sản phẩm trong Google Merchant Center và tạo Chiến dịch mua sắm trong Google Ads.

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về Chiến dịch mua sắm và Quảng cáo mua sắm
Tạo Chiến dịch mua sắm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?