Dữ liệu của bạn

Sử dụng dữ liệu của bạn để tuỳ chỉnh chiến dịch quảng cáo hiển thị cho những người đã từng truy cập vào trang web của bạn. Hãy điều chỉnh quảng cáo của bạn cho phù hợp hơn bằng cách sử dụng tính năng tái tiếp thị linh động để tiếp cận những khách truy cập này khi họ duyệt web và sử dụng ứng dụng.

Sử dụng tính năng này trong chiến dịch của bạn trên Mạng Hiển thị.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính