Mạng Google

Tất cả các vị trí nơi quảng cáo Google Ads của bạn có thể xuất hiện, bao gồm trang web của Google, trang web hợp tác với chúng tôi và các vị trí khác như ứng dụng dành cho điện thoại di động.

  • Mạng Google được chia thành các nhóm để cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện:
    • Mạng tìm kiếm: các trang kết quả tìm kiếm của Google, các trang web khác của Google như Maps, Mua sắm và các trang web tìm kiếm hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.
    • Mạng hiển thị: Các trang web của Google như YouTube, Blogger và Gmail, cùng hàng nghìn trang web đối tác trên Internet.
  • Theo mặc định, các chiến dịch quảng cáo mới được thiết lập để hiển thị quảng cáo trên toàn bộ mạng nhằm cung cấp cho các quảng cáo của bạn nhiều hiển thị nhất.
  • Nếu bạn thấy rằng bạn không nhận được lợi tức đầu tư tốt từ một khu vực trên mạng, bạn có thể loại trừ các trang web cá nhân trên Mạng hiển thị hoặc thay đổi cài đặt mạng của chiến dịch quảng cáo để chọn tham gia hoặc chọn không tham gia từng mạng.

Tìm hiểu thêm về Mạng Google
Tìm hiểu thêm về Mạng hiển thị Tìm hiểu thêm về Mạng tìm kiếm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính