Tự động gắn thẻ: Định nghĩa

Một tính năng tự động thêm thông số vào các URL của bạn để giúp bạn theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến và báo cáo về hiệu suất quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các chương trình theo dõi trang web như Google Analytics.

  • Tính năng tự động gắn thẻ sẽ thêm thông số “Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google” (GCLID) vào URL mà khách hàng của bạn nhấp vào, đồng thời giúp bạn xác định quảng cáo nào được nhấp đối với mỗi lượt truy cập vào trang web của bạn.
  • Google Analytics và các chương trình tương tự có thể sử dụng thông tin từ các URL được tự động gắn thẻ để cho bạn biết từ khóa Google Ads nào đã đưa khách truy cập đến trang web của bạn, từ khóa đó đến từ chiến dịch nào và chi phí lượt nhấp đó là bao nhiêu. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để nhập các lượt chuyển đổi phức tạp vào Google Ads, cho dù đó là lượt chuyển đổi trực tuyến hay ngoại tuyến.

Mẹo

Nếu bạn sử dụng API, thông số GCLID cũng có thể gửi thông tin bổ sung từ mỗi lượt nhấp đến Báo cáo hiệu suất lượt nhấp của API Google Ads.

Cách kiểm tra xem tính năng tự động gắn thẻ đã bật hay chưa

Tự động gắn thẻ được tắt theo mặc định. Bạn có thể kiểm tra xem tự động gắn thẻ có được bật hay không cũng như bật hoặc tắt tính năng này bằng cách đi đến cài đặt tài khoản của bạn.

  1. Nhấp vào Cài đặt trên menu trang bên trái.
  2. Nhấp vào "Cài đặt tài khoản" ở đầu trang.
  3. Nhấp vào phần Tự động gắn thẻ. Nếu hộp bên cạnh "Gắn thẻ URL mà mọi người nhấp qua từ quảng cáo của tôi" được chọn, tự động gắn thẻ sẽ được bật. Để tắt tính năng này, hãy bỏ chọn hộp và nhấp vào Lưu.

 

Lưu ý: Khi bạn tạo một hành động chuyển đổi mới, tính năng tự động gắn thẻ sẽ tự động bật nếu bạn chưa dùng tính năng theo dõi chuyển đổi trên nhiều tài khoản. Nếu đang sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản, bạn sẽ cần bật tính năng tự động gắn thẻ trong mỗi tài khoản con của mình theo cách thủ công theo các bước nêu trên.

Xem dữ liệu Google Analytics trong tài khoản Google Ads
Liên kết Google Analytics và Google Ads
Tìm hiểu về các lợi ích của tính năng tự động gắn thẻ
Nhập dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến hoặc phức tạp

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false