Tự động gắn thẻ: Định nghĩa

Một tính năng tự động thêm một tham số vào các URL của bạn để giúp bạn theo dõi các lượt chuyển đổi ngoại tuyến và báo cáo về hiệu suất quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các chương trình theo dõi trang web như Google Analytics.

  • Tính năng tự động gắn thẻ sẽ thêm thông số “Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google” (GCLID) vào URL mà khách hàng của bạn nhấp vào, đồng thời giúp bạn xác định quảng cáo nào được nhấp đối với mỗi lượt truy cập vào trang web của bạn.
  • Google Analytics và các chương trình tương tự có thể dùng thông tin từ các URL được tự động gắn thẻ để cho bạn biết từ khóa Google Ads nào đã đưa một khách truy cập đến trang web của bạn, từ khóa đó đến từ chiến dịch nào và chi phí lượt nhấp đó là bao nhiêu. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để nhập các lượt chuyển đổi phức tạp vào Google Ads, cho dù đó là lượt chuyển đổi trực tuyến hay ngoại tuyến.

Mẹo

Nếu bạn sử dụng API, thông số GCLID (mã lượt nhấp của Google) cũng có thể gửi thông tin bổ sung từ mỗi lượt nhấp đến Báo cáo hiệu suất lượt nhấp của API Google Ads.

Cách tắt tính năng tự động gắn thẻ

Theo mặc định, tính năng tự động gắn thẻ được bật cho những tài khoản mới. Bạn có thể kiểm tra xem tính năng tự động gắn thẻ đã bật hay chưa, đồng thời bật/tắt tính năng này trong phần cài đặt tài khoản.

  1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào Quản trị trên trình đơn trang ở bên trái.
  2. Chọn Cài đặt tài khoản trong số các lựa chọn có sẵn.
  3. Trong trình đơn "Cài đặt tài khoản", hãy chọn trình đơn thả xuống Tự động gắn thẻ.
  4. Xác nhận xem bạn đã đánh dấu vào ô bên cạnh "Gắn thẻ URL mà mọi người nhấp vào từ quảng cáo của tôi" hay chưa. Nếu hộp được đánh dấu, tức là tính năng tự động gắn thẻ đang bật. Để thay đổi chế độ cài đặt, hãy đánh dấu vào hộp này để bật hoặc bỏ đánh dấu hộp để tắt.
  5. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Khi bạn tạo một hành động chuyển đổi mới, tính năng tự động gắn thẻ sẽ tự động được kích hoạt nếu bạn chưa sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản. Nếu đang sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản, bạn sẽ cần tự bật tính năng tự động gắn thẻ trong mỗi tài khoản con của mình theo các bước nêu trên.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính