Thứ hạng quảng cáo

Thứ hạng quảng cáo là một tập hợp các giá trị được dùng để xác định xem liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện xuất hiện hay không, và nếu đủ điều kiện, thì quảng cáo đó xuất hiện (nếu có) ở vị trí nào trên trang so với quảng cáo của những nhà quảng cáo khác. Điểm Thứ hạng quảng cáo được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm số tiền giá thầu, chất lượng của quảng cáo và trang đích, yêu cầu tối thiểu về Thứ hạng quảng cáo, mức độ cạnh tranh của phiên đấu giá, bối cảnh tìm kiếm của người dùng (ví dụ: vị trí của người dùng, thiết bị, thời gian tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, những quảng cáo và kết quả tìm kiếm khác xuất hiện trên trang, cũng như những tín hiệu và thuộc tính khác về người dùng) và mức tác động dự kiến của các thành phần và định dạng quảng cáo khác.

  • Khi ước tính mức tác động dự kiến của các thành phần và định dạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố như mức độ phù hợp, tỷ lệ nhấp và mức độ nổi bật của các thành phần hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh có giá thầu cao hơn giá thầu của bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn với mức giá thấp hơn bằng cách sử dụng từ khoá và quảng cáo có mức độ liên quan cao.
  • Trong mỗi phiên đấu giá, Thứ hạng quảng cáo sẽ được tính lần thứ nhất để xác định xem quảng cáo của bạn có đủ điều kiện xuất hiện hay không, và được tính lần thứ hai để xác định thứ hạng quảng cáo của bạn so với các quảng cáo đủ điều kiện khác. Vị trí quảng cáo của bạn có thể tăng hoặc giảm mỗi lần tuỳ thuộc vào đối thủ cạnh tranh của bạn, bối cảnh tìm kiếm của người dùng và chất lượng quảng cáo của bạn tại thời điểm đó.
  • Trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, nếu cụm từ tìm kiếm của một người dùng không giống với một từ khoá đủ điều kiện cho quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm (kể cả các cụm từ tìm kiếm đã sửa lỗi chính tả), thì chiến dịch hoặc quảng cáo có Thứ hạng quảng cáo cao nhất sẽ được chọn. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính