Xếp hạng quảng cáo

Giá trị được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo của bạn (nơi quảng cáo được hiển thị trên trang so với các quảng cáo khác) và liệu quảng cáo của bạn có hiển thị hay không. Xếp hạng quảng cáo được tính bằng cách sử dụng số tiền giá thầu, chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá (bao gồm tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích), ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, ngữ cảnh tìm kiếm của người đó (ví dụ: vị trí, thiết bị, thời gian tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, các quảng cáo khác và kết quả tìm kiếm hiển thị trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính khác của người dùng) và tác động dự kiến ​​của các tiện ích và định dạng quảng cáo khác.

  • Khi ước tính tác động dự kiến của tiện ích và định dạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp và sự nổi bật của tiện ích hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn có giá thầu cao hơn giá thầu của bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn với mức giá thấp hơn bằng cách sử dụng từ khóa và quảng cáo có liên quan cao.
  • Xếp hạng quảng cáo được tính toán lại mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện và cạnh tranh trong phiên đấu giá, vì vậy, vị trí quảng cáo có thể lên xuống mỗi lần tùy thuộc vào đối thủ cạnh tranh của bạn, ngữ cảnh tìm kiếm của người đó và chất lượng của bạn tại thời điểm đó.

Tìm hiểu thêm về xếp hạng quảng cáo và vị trí quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố