Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo

Đây là một công cụ trong tài khoản của bạn giúp xác định lý do tại sao quảng cáo hoặc phần mở rộng quảng cáo có thể không xuất hiện. Công cụ này cũng hiển thị bản xem trước trang kết quả tìm kiếm của Google cho một cụm từ cụ thể. Điều này giúp bạn biết quảng cáo và phần mở rộng nào đang xuất hiện cho từ khóa của mình. Khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm và các tiêu chí khác như ngôn ngữ và vị trí, công cụ này sẽ cho bạn biết quảng cáo có đủ điều kiện để xuất hiện trong trường hợp đó hay không.

  • Công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo đề xuất tự động hoàn thành cụm từ tìm kiếm khi bạn nhập. Các đề xuất xuất phát từ từ khóa có các lần hiển thị trong tài khoản của bạn, được đặt hàng theo khối lượng.
  • Sử dụng công cụ này để kiểm tra xem liệu phần mở rộng quảng cáo có đang hiển thị cùng với quảng cáo cho một từ khóa cụ thể hay không. Nếu bất kỳ phần mở rộng nào của bạn không hiển thị, thì công cụ này sẽ cho bạn biết lý do có thể khiến chúng không hiển thị.
  • Sử dụng tính năng 'Chia sẻ tìm kiếm này' để đánh dấu trang các tìm kiếm cụ thể hoặc gửi URL đến đồng nghiệp hoặc khách hàng để họ cũng có thể xem kết quả tìm kiếm của Google cho tìm kiếm cụ thể này. Lưu ý rằng kết quả tìm kiếm được công cụ này trả về có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ: bản xem trước quảng cáo của bạn có thể không còn xuất hiện trong công cụ khi chiến dịch đạt đến ngân sách hàng ngày.

​Nếu muốn xem quảng cáo xuất hiện như thế nào trong kết quả tìm kiếm, bạn nên sử dụng công cụ này thay vì thực hiện tìm kiếm trên Google. Bạn sẽ thấy kết quả giống y như tìm kiếm của Google nhưng không ảnh hưởng đến thống kê hiệu suất của bạn bằng cách tích lũy số lần hiển thị quảng cáo mỗi lần bạn tìm kiếm quảng cáo của mình.

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Để sử dụng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo, hãy nhấp vào công cụ trong menu "Công cụ" ở đầu tài khoản AdWords của bạn hoặc truy cập vào google.com/AdPreview.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố