Quảng cáo hàng đầu

Quảng cáo hàng đầu nằm bên cạnh kết quả tìm kiếm tự nhiên hàng đầu. Quảng cáo hàng đầu thường nằm phía trên kết quả tự nhiên hàng đầu, mặc dù quảng cáo hàng đầu có thể hiển thị bên dưới kết quả tự nhiên hàng đầu đối với một số cụm từ tìm kiếm nhất định. Vị trí của quảng cáo hàng đầu có tính chất linh động và có thể thay đổi tuỳ theo cụm từ tìm kiếm của người dùng.

Tìm hiểu thêm về các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính