Giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình): Định nghĩa

Số tiền trung bình mà bạn đã bị tính phí cho một nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình) được tính bằng cách chia tổng chi phí của các lần nhấp bạn nhận được cho tổng số nhấp chuột.

  • CPC trung bình của bạn được dựa trên giá mỗi nhấp chuột thực tế (CPC thực tế) là số tiền thực tế bạn được tính phí cho một lần nhấp vào quảng cáo của bạn. Lưu ý rằng CPC trung bình của bạn có thể khác giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho một lần nhấp.
  • Sau đây là ví dụ về cách tính CPC trung bình. Giả sử quảng cáo của bạn nhận được hai lần nhấp, một lần có giá 0,2 đô la và một lần có giá 0,4 đô la, với tổng chi phí 0,6 đô la. Bạn sẽ chia 0,6 đô la (tổng chi phí) cho 2 (tổng số lần nhấp) để có được CPC trung bình là 0,3 đô la.
  • Bạn có thể tìm thấy số tiền CPC trung bình của bạn trong cột "CPC tr.bình" trong Chiến dịch.
  • Bạn mới bắt đầu và muốn có được ý tưởng về số tiền trung bình bạn có thể bị tính phí cho một lần nhấp? Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để có được số tiền CPC trung bình ước tính cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố