Chiến dịch đã kết thúc: Định nghĩa

Chiến dịch quảng cáo đã qua ngày kết thúc và không còn chạy quảng cáo nữa.

  • Bạn chọn ngày kết thúc cho mỗi chiến dịch quảng cáo để cho biết khi nào chiến dịch phải ngừng chạy. Khi chiến dịch đến ngày kết thúc, tất cả quảng cáo trong chiến dịch sẽ ngừng chạy.
  • Bạn có thể thay đổi ngày kết thúc của chiến dịch bất cứ lúc nào, ngay cả khi đã qua ngày đó.
  • Bạn sẽ thấy thông tin về trạng thái hiện tại của chiến dịch được liệt kê trong cột "Trạng thái" trên trang "Chiến dịch". Bạn cũng có thể thấy trạng thái "Chiến dịch đã kết thúc" được liệt kê bên cạnh nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa là một phần của chiến dịch này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067