Độ chính xác đúng mục tiêu (OTP): Định nghĩa

Khi nhãn về thông tin nhân khẩu học được chỉ định cho người xem quảng cáo của bạn khớp với thông tin nhân khẩu học của đối tượng mà một chiến dịch nhắm đến, thì nhãn đó được xác định là Đúng mục tiêu.

Độ chính xác đúng mục tiêu (OTP) là tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị trong chiến dịch được phân phát cho những người dùng Đúng mục tiêu của chiến dịch. OTP được xác định dựa trên độ tuổi và giới tính của đối tượng mục tiêu. Chỉ số này rất hữu ích khi đánh giá hiệu suất nhắm mục tiêu và mức độ hiệu quả của chiến dịch.

Bạn có thể tính toán OTP bằng cách chia số lượt hiển thị đúng mục tiêu cho tổng số lượt hiển thị trong chiến dịch của mình.

Ví dụ

Giả sử bạn chạy một chiến dịch nhắm đến nam giới từ 18 đến 34 tuổi. Quảng cáo của bạn xuất hiện 5 lần trên các thiết bị có một người xem, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Những người dùng này bao gồm:

  • 1 nam 35-39 tuổi
  • 2 nam 25-29 tuổi
  • 2 nữ 25-29 tuổi

Tổng số lượt hiển thị là 5, bao gồm 2 lượt hiển thị đúng mục tiêu.

OTP là 2 / 5 = 40%.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính