Chi phí: Định nghĩa

Chi phí là ngân sách trung bình hằng ngày hoặc số tiền mà bạn có thể chi tiêu mỗi ngày cho mỗi chiến dịch quảng cáo trong tài khoản. Bạn quyết định số tiền ngân sách và có thể chỉnh sửa số tiền này bất cứ lúc nào bạn muốn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính