Chi phí mỗi lượt cài đặt: Định nghĩa

Chi phí mỗi lượt cài đặt (CPI) là số tiền bạn trả để có mỗi lượt cài đặt ứng dụng trên thiết bị của người dùng. Đối với chiến dịch đặt giá thầu CPI, bạn cần đặt giá thầu chi phí tối đa cho mỗi lượt cài đặt ("CPI tối đa"). Đây là số tiền trung bình mà bạn muốn chi tiêu mỗi khi có người nhấp vào nút "Cài đặt" trên quảng cáo của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính