Số hành động trong ứng dụng: Định nghĩa

Số hành động trong ứng dụng là số sự kiện có lượt hiển thị được phân bổ cho chiến dịch. Tính chất của một hành động trong ứng dụng được xác định trong phần cài đặt lượt chuyển đổi ứng dụng di động.

Số hành động trong ứng dụng cũng là một loại chỉ số về Số lượt chuyển đổi nhưng được dùng riêng cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác (ACE), còn số lượt cài đặt là chỉ số Lượt chuyển đổi, được dùng cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để tăng lượt cài đặt (ACI). Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ứng dụng di động.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính