Đích đến: Định nghĩa

Đích đến là một tài khoản sản phẩm đo lường của Google, có cùng cấu hình với thẻ Google và nhận dữ liệu từ thẻ Google. Bạn có thể thêm đích đến vào thẻ Google để sử dụng lại cấu hình và dữ liệu của thẻ Google trên trang web của mình.

Hiện tại, chỉ tài khoản Google Ads và Google Analytics mới có thể được dùng làm đích đến.

An illustration demonstrating where to find Destinations on Google tag.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false