Đích đến: Định nghĩa

Đích đến là một tài khoản sản phẩm đo lường của Google, có cùng cấu hình với thẻ Google và nhận dữ liệu từ thẻ Google. Bạn có thể thêm đích đến vào thẻ Google để sử dụng lại cấu hình và dữ liệu của thẻ Google trên trang web của mình.

Hiện tại, chỉ tài khoản Google Ads và Google Analytics mới có thể được dùng làm đích đến.

Hình minh hoạ vị trí tìm Đích đến trên thẻ Google.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính