Chi phí đã lập hóa đơn: Định nghĩa

Chi phí đã lập hóa đơn là số tiền thực tế mà bạn phải trả sau khi hệ thống đã điều chỉnh các mục (như hoạt động không hợp lệ) cho tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false