Chi phí đã lập hóa đơn: Định nghĩa

Chi phí đã lập hóa đơn là số tiền thực tế mà bạn phải trả sau khi hệ thống đã điều chỉnh các mục (như hoạt động không hợp lệ) cho tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính