Hạn mức chi tiêu hằng tháng: Định nghĩa

Số tiền tối đa mà bạn có thể phải trả cho một chiến dịch trong một tháng. Tìm hiểu thêm về hạn mức chi tiêu

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố