Rozwiązywanie problemów (zgłoszonych przez nauczycieli)

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli. Strona dla uczniów znajduje się tutaj.

W tym artykule opisujemy rozwiązania problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z Classroom.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Logowanie

Nie mogę zalogować się w Classroom

Aby zalogować się w Classroom, musisz wykonać czynności odpowiednie do typu używanego konta:

 • Konto szkolne (konto G Suite dla Szkół i Uczelni) – skonfigurowane przez administratora akredytowanej szkoły. Adres takiego konta wygląda podobnie do: uzytkownik@szkola.edu.
 • Osobiste konto Google – skonfigurowane przez danego użytkownika. Osobiste konta Google są zwykle używane poza środowiskiem szkolnym, na przykład na potrzeby korepetycji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: uzytkownik@example.com.
 • Konto G Suite – skonfigurowane przez administratora organizacji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: uzytkownik@nazwa-firmy.com.

Jeśli masz problem z zalogowaniem się w Classroom, może wyświetlić się jeden z tych komunikatów:

Komunikat o błędzie Znaczenie Co możesz zrobić
Nie możesz używać Classroom na tym koncie. Próbujesz zalogować się za pomocą innego konta G Suite.
 • Wyloguj się i zaloguj jeszcze raz, ale tym razem użyj swojego konta G Suite dla Szkół i Uczelni lub osobistego konta Google.
 • W aplikacji mobilnej pojawi się prośba o dodanie nowego konta. Zaloguj się na swoje konto G Suite dla Szkół i Uczelni lub osobiste konto Google.
Administrator nie aktywował Classroom. Administrator nie włączył Classroom na Twoim koncie G Suite dla Szkół i Uczelni. Skontaktuj się z administratorem szkoły i poproś go o aktywowanie Classroom. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Kontrola nad dostępem użytkowników do Classroom.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak zalogować się w Classroom.

Loguję się jako uczeń, ale jestem nauczycielem i mam konto G Suite dla Szkół i Uczelni
Skontaktuj się z administratorem i poproś go o zmianę Twojego konta na konto nauczyciela. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zmienianie roli użytkownika z ucznia na nauczyciela artykułu o weryfikowaniu nauczycieli i konfigurowaniu uprawnień.

Zajęcia

Nie mogę utworzyć zajęć
Jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, ale nie możesz tworzyć zajęć, być może administrator G Suite musi sprawdzić, czy masz przypisane uprawnienia nauczyciela. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc. Administratorzy znajdą odpowiednie instrukcje w artykule Weryfikowanie nauczycieli i konfigurowanie uprawnień.
Jeśli korzystasz z osobistego konta Google, liczba zajęć, które możesz utworzyć, jest ograniczona. Dowiedz się więcej o limitach obowiązujących w Classroom.
Jak usunąć zajęcia, zarchiwizować je i przywrócić z archiwum?
Więcej informacji znajdziesz w artykule Archiwizowanie i usuwanie zajęć.
Jak usunąć ucznia z zajęć?
Więcej informacji znajdziesz w artykule Usuwanie ucznia z zajęć.

Zaproszenia

Nie mogę zaprosić uczniów lub nauczycieli na zajęcia
Jeśli nie możesz zaprosić uczniów lub nauczycieli współprowadzących na zajęcia, może wyświetlić się jeden z tych komunikatów:
Komunikat o błędzie Znaczenie Co możesz zrobić
Nie można zaprosić ucznia/nauczyciela z tej domeny. Próbujesz zaprosić użytkownika z domeny niedozwolonej przez administratora. Skontaktuj się z administratorem domeny, aby zaktualizować ustawienia dotyczące uczestnictwa w zajęciach.
Nie możesz zaprosić kolejnych osób na zajęcia. Przekroczono dzienny limit zaproszeń. Spróbuj zaprosić osoby na zajęcia następnego dnia.
Nie można wyświetlić członków grupy. Próbujesz zaprosić grupę dyskusyjną Google, ale nie masz dostępu do jej listy członków ani adresów e-mail. Skontaktuj się z właścicielem grupy i poproś go o zmianę uprawnień. Więcej informacji

Więcej informacji o zaproszeniach i ograniczeniach znajdziesz w artykułach Zapraszanie uczniów na zajęcia oraz Dodawanie do zajęć nauczyciela współprowadzącego.

Nie mogę zaprosić grup uczniów lub nauczycieli na zajęcia
Nauczyciele, którzy korzystają z Grup dyskusyjnych Google, mogą zbiorczo zapraszać uczniów i nauczycieli współprowadzących na zajęcia.
Aby wysłać zaproszenie uczniom lub innym nauczycielom za pomocą Grup dyskusyjnych Google:
 • Nie musisz być właścicielem grupy, ale musisz do niej należeć.
 • Musisz mieć dostęp do listy członków grupy oraz ich adresów e-mail.
Jeśli chcesz rozwiązać problem pojawiającego się komunikatu o błędzie „Nie można wyświetlić członków grupy”, skontaktuj się z właścicielem grupy i poproś go o zmianę Twoich uprawnień do wyświetlania członków grupy i ich adresów e-mail. Więcej informacji
Moi uczniowie mają problem z kodem zajęć
Jeśli kod zajęć nie działa, możesz go zresetować i przekazać uczniom nowy kod. Dowiedz się więcej o resetowaniu kodu zajęć.

Projekty

Czy mogę przywrócić usunięty projekt?
Usuniętych projektów nie można przywrócić. W folderze Classroom na Dysku Google możesz jednak znaleźć ukończone, przesłane przez uczniów projekty.
Przycisk Oddaj nie działa u uczniów
Jeśli korzystasz z Classroom na osobistym koncie Google, a uczniowie zgłaszają, że przycisk Oddaj nie działa, może to oznaczać, że Dysk Google jest pełny.
Gdy uczniowie oddają zadania, są one zapisywane w folderze zajęć na Dysku. Jeśli skończy Ci się wolne miejsce na Dysku, uczniowie nie będą mogli oddać zadania, a gdy klikną Oddaj, zobaczą komunikat o błędzie.
Wykonaj te czynności:
 1. Aby sprawdzić ilość miejsca na Dysku Google, przejdź do sekcji Miejsce na Dysku.
 2. Zwolnij miejsce na Dysku Google, w Gmailu i w Zdjęciach Google. 
  Instrukcje znajdziesz w artykule Zwalnianie miejsca i zwiększanie jego ilości na Dysku Google.
 3. Poproś uczniów, aby ponownie spróbowali oddać zadanie.

Potrzebujesz więcej miejsca na Dysku?

Nie mogę utworzyć kopii załącznika dla uczniów
Jeśli opcja załącznika Utwórz kopię dla każdego ucznia nie działa, wypróbuj te rozwiązania:

Potrzebujesz więcej miejsca na Dysku?

Jak zgłosić błąd lub przesłać propozycję funkcji?

Komputer

W Classroom w lewym dolnym rogu kliknij Pomoc "" a potem Prześlij opinię.

Android

 1. Kliknij Menu "" a potem Pomoc.

 2. Kliknij Wyślij opinię do Google.
 3. Wpisz komentarz i kliknij Wyślij "".

iOS

 1. Kliknij Menu "" a potem Wyślij opinię do Google.

 2. Wpisz komentarz i kliknij Wyślij "".

E-mail

Nie mogę wysyłać ani odbierać e-maili
Jeśli Ty i Twoi uczniowie macie konta G Suite dla Szkół i Uczelni, ale nie możecie wysyłać ani odbierać e-maili, może to oznaczać, że administrator wyłączył Gmaila. Skontaktuj się z administratorem G Suite.
Nie mogę zapraszać opiekunów ani wysyłać do nich e-maili
Jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, ale nie widzisz w Classroom opcji dotyczących opiekunów:
 • Otwórz Classroom w przeglądarce internetowej (a nie w aplikacji mobilnej).
 • Skontaktuj się z administratorem, aby upewnić się, że Twoje konto ma przypisaną rolę nauczyciela. 
 • Poproś administratora o przyznanie Ci uprawnień do zarządzania e-mailami z podsumowaniem dla opiekunów.

Uwaga: jeśli logujesz się w Classroom na osobiste konto Google, funkcja wysyłania e-maili do opiekunów jest niedostępna.

Spotkania wideo

Nie mogę utworzyć spotkania wideo w Meet lub do niego dołączyć
Jeśli usługa Google Meet jest niedostępna lub masz problemy z obrazem wideo, dołączeniem do spotkania bądź napotykasz inne trudności z działaniem Meet, sprawdź informacje o stanie usługi w panelu stanu G Suite.
Jeśli w panelu stanu G Suite stan Google Meet jest oznaczony żółtą lub czerwoną ikoną, aplikacja Meet może działać niewłaściwie lub być niedostępna. Instrukcje obejścia tego problemu znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z Google Meet i Znane problemy z Google Meet.
Nagrania wideo z zajęć są umieszczane na Dysku ucznia
Jeśli nagranie ze spotkania wideo zostało przypadkowo umieszczone na Dysku Google ucznia, być może dany uczeń kliknął link do spotkania, zanim zrobił to nauczyciel. Nagranie zapisze się na Dysku osoby, która jako pierwsza kliknie link do spotkania – nawet jeśli osoba ta nie dołączy do spotkania ani go nie rozpocznie.
Nauczyciele mogą poprosić administratora o:

Jeśli uczniowie mają uprawnienia do tworzenia spotkań wideo, wypróbuj następujące opcje:

 • Kliknij i otwórz link do spotkania, zanim udostępnisz go uczniom.
 • U góry strony Strumień ukryj link do spotkania Meet. Link może pozostać niewidoczny dla uczniów do czasu, aż zechcesz go udostępnić. Instrukcje znajdziesz w sekcji Wyświetlanie i ukrywanie linku do rozmowy w Meet artykułu na temat rozpoczynania edukacyjnego spotkania wideo.
 • Rozpocznij spotkanie lub najpierw kliknij link, a dopiero potem udostępnij go w poście. Instrukcje znajdziesz w sekcji Dodawanie linku do rozmowy w Meet do ogłoszenia artykułu na temat rozpoczynania edukacyjnego spotkania wideo.
 • Jeśli myślisz, że uczeń kliknął link przed Tobą, zresetuj link.

Dysk Google

Czy mogę zmienić swoje uprawnienia dotyczące folderu zajęć umieszczonego na Dysku?
Nie zalecamy ręcznego zmieniania uprawnień dla folderu zajęć umieszczonego na Dysku Google. Zmiana uprawnień do Dysku zajęć może ograniczyć uprawnienia do:
 • tworzenia projektów,
 • zwracania projektów,
 • przenoszenia własności zajęć.
Jeśli napotkasz którykolwiek z tych problemów, poproś administratora G Suite o sprawdzenie uprawnień w dzienniku kontrolnym Dysku pod kątem zmian.
Jak sprawdzić, czy mój folder zajęć na Dysku jest pełny?
Aby dowiedzieć się, ile masz miejsca na Dysku Google, przejdź do sekcji Miejsce na Dysku. Zaloguj się na to samo konto, którego używasz w Classroom.
Jeśli korzystasz z Classroom na osobistym koncie Google, a Twój Dysk jest prawie pełny, możesz zwolnić miejsce na Dysku i zwiększyć ilość miejsca.
Instrukcje dotyczące otwierania folderu Dysku w Classroom znajdziesz w artykule Otwieranie folderu Dysku Google jako nauczyciel.
Jak zyskać więcej miejsca na Dysku?
Jeśli korzystasz z Classroom na osobistym koncie Google:

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Aby znaleźć odpowiedzi na inne pytania i nawiązać kontakt z innymi nauczycielami, odwiedź Forum pomocy Google Classroom.

Powiązane artykuły

Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?