Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez nauczycieli

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli. Strona dla uczniów znajduje się tutaj

Aby znaleźć odpowiedzi na inne pytania, odwiedź Forum pomocy Classroom, gdzie możesz się komunikować z innymi nauczycielami.

Logowanie

Nie mogę zalogować się w Classroom

Aby zalogować się w Classroom, musisz wykonać czynności odpowiednie do typu używanego konta:

 • Konto szkolne – nazywane też kontem G Suite dla Szkół i Uczelni. Takie konto jest konfigurowane przez administratora akredytowanej szkoły. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@szkoła.edu.
 • Osobiste konto Google – takie konto jest konfigurowane przez użytkownika. Zwykle osobiste konta Google są używane poza środowiskiem szkolnym, na przykład na potrzeby korepetycji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@example.com.
 • Konto G Suite – konta tego typu są konfigurowane przez administratora organizacji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@nazwa-firmy.com.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Informacje o kontach użytkowników Classroom.

Jeśli nie możesz się zalogować przy użyciu konta G Suite dla Szkół i Uczelni, być może administrator nie przyznał Ci uprawnień do korzystania z Classroom. Jeśli chcesz używać tej usługi, poproś administratora o włączenie Classroom w konsoli administracyjnej Google.

Możesz zobaczyć następujące komunikaty o błędzie logowania:

Komunikat o błędzie Znaczenie Co możesz zrobić
Nie możesz używać Classroom na tym koncie. Próbujesz zalogować się za pomocą innego konta G Suite.
 • Wyloguj się i zaloguj jeszcze raz, ale tym razem użyj swojego konta G Suite dla Szkół i Uczelni lub osobistego konta Google.
 • W aplikacji mobilnej pojawi się prośba o dodanie nowego konta. Zaloguj się na swoje konto G Suite dla Szkół i Uczelni lub osobiste konto Google.
Administrator nie aktywował Classroom. Administrator nie włączył Classroom na Twoim koncie G Suite dla Szkół i Uczelni. Skontaktuj się z administratorem szkoły i poproś go o aktywowanie Classroom.

 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak zalogować się w Classroom.

Potrzebujesz pomocy przy logowaniu się? Zobacz Forum pomocy Classroom.

Loguję się jako uczeń, ale jestem nauczycielem i mam konto G Suite dla Szkół i Uczelni

Skontaktuj się z administratorem i poproś o zmianę Twojego konta na konto nauczyciela. Dowiedz się, kto jest Twoim administratorem

Zajęcia

Nie mogę utworzyć zajęć

Jeśli jesteś nauczycielem w szkole, w której wdrożono G Suite dla Szkół i Uczelni, być może logujesz się jako uczeń. Skontaktuj się z administratorem i poproś o sprawdzenie, czy Twoje konto ma ustawioną rolę nauczyciela. Dowiedz się, kto jest Twoim administratorem

Jak usunąć zajęcia, zarchiwizować je i przywrócić z archiwum?

Więcej informacji znajdziesz w artykule Archiwizowanie i usuwanie zajęć.

Jak usunąć ucznia z zajęć?

Więcej informacji znajdziesz w artykule Usuwanie ucznia z zajęć.

Zaproszenia

Nie mogę zaprosić uczniów ani nauczycieli na zajęcia

Jeśli nie możesz zaprosić uczniów lub nauczycieli współprowadzących na zajęcia, może wyświetlić się jeden z tych komunikatów:
Komunikat o błędzie Znaczenie Co możesz zrobić
Nie można zaprosić ucznia/nauczyciela z tej domeny. Próbujesz zaprosić użytkownika z domeny niedozwolonej przez administratora. Skontaktuj się z administratorem domeny, aby zaktualizować ustawienia uczestnictwa w zajęciach.
Nie możesz zaprosić kolejnych osób na zajęcia. Przekroczono dzienny limit zaproszeń. Spróbuj zaprosić osoby na zajęcia następnego dnia.
Nie można wyświetlić członków grupy. Próbujesz zaprosić grupę dyskusyjną Google, ale nie masz dostępu do jej listy członków ani ich adresów e-mail. Skontaktuj się z właścicielem grupy i poproś o zmianę swoich uprawnień.

Więcej informacji o dodawaniu użytkowników do zajęć znajdziesz w artykułach Zapraszanie uczniów na zajęcia i Zapraszanie nauczycieli na zajęcia.

Nie mogę zaprosić grupy uczniów ani grupy nauczycieli na zajęcia

Nauczyciele, którzy korzystają z Grup dyskusyjnych Google, mogą zbiorczo zapraszać uczniów i nauczycieli współprowadzących na zajęcia. Dowiedz się więcej na temat tworzenia grup.

Uwagi:

 • Aby zaprosić grupę na zajęcia, nie musisz być jej właścicielem, ale musisz do niej należeć. Musisz mieć dostęp do listy członków grupy oraz ich adresów e-mail. Jeśli podczas wysyłania zaproszenia wyświetli się komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić członków grupy”, skontaktuj się z właścicielem grupy i poproś o zmianę swoich uprawnień.

Więcej informacji o dodawaniu użytkowników do zajęć znajdziesz w artykułach Zapraszanie uczniów na zajęcia i Zapraszanie nauczycieli na zajęcia.

Moi uczniowie mają problem z użyciem kodu zajęć

Jeśli kod zajęć nie działa, możesz go zresetować i przekazać nowy kod uczniom. Więcej informacji znajdziesz w temacie Resetowanie i wyłączanie kodu zajęć.

Projekty

Czy mogę przywrócić usunięty projekt?

Usuniętych projektów nie można przywrócić. W folderze Classroom na Dysku Google możesz jednak znaleźć załączniki do ukończonych projektów przesłane przez uczniów.

Jak zgłosić błąd lub przesłać propozycję funkcji?

Komputer

W lewym dolnym rogu okna Classroom kliknij Pomoc a potem Prześlij opinię.

Android

 1. Kliknij Menu Menu a potem Pomoc.

 2. Kliknij Prześlij opinię.
 3. Wpisz treść opinii a potem kliknij Wyślij Wyślij.

Apple® iOS®

 1. Kliknij Menu Menu a potem Wyślij opinię do Google.

 2. Wpisz treść opinii a potem kliknij Wyślij Wyślij.

Poczta e-mail

Nie mogę wysyłać ani odbierać e-maili

Jeśli Ty i Twoi uczniowie macie konta G Suite dla Szkół i Uczelni, ale nie możecie wysyłać ani odbierać e-maili, może to oznaczać, że administrator wyłączył Gmaila. W takiej sytuacji skontaktuj się z administratorem.  Dowiedz się, kto jest Twoim administratorem

Nie mogę zapraszać opiekunów ani wysyłać do nich e-maili

Jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, ale nie widzisz w Classroom opcji dotyczących opiekunów:
 • Otwórz Classroom w przeglądarce internetowej (a nie w aplikacji mobilnej).
 • Skontaktuj się z administratorem, aby upewnić się, że Twoje konto ma przypisaną rolę nauczyciela. 
 • Poproś administratora o przyznanie Ci uprawnień do zarządzania e-mailami z podsumowaniem dla opiekunów.

Uwaga: jeśli logujesz się w Classroom przy użyciu osobistego konta Google, funkcja wysyłania e-maili do opiekunów jest niedostępna.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?