Registrácia porovnávača cien

Porovnávače cien môžu umiestňovať nákupné reklamy a bezplatné záznamy o výrobkoch na Googli v mene obchodníkov v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte ako porovnávač cien spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na výrobky obchodníkov, ktorých zastupujete.

 • Musíte prevádzkovať web porovnávača cien spĺňajúci tieto podmienky: 
  • Na webe sa zobrazujú všetky ponuky, ktoré odosielate Googlu, a používatelia na ňom môžu vyhľadávať a porovnávať rôzne výrobky a rôzne ponuky rovnakých výrobkov od rôznych obchodníkov.
  • Tento web zobrazuje ponuky z 50 rôznych domén obchodníkov z každej krajiny, na ktorú zacieľuje reklamami v Nákupoch. Musia to byť obchodníci, ktorí doručujú výrobky do príslušnej krajiny, teda u ktorých môžu spotrebitelia v danej krajine nakupovať.
  • Na webe sa uvádzajú ponuky výrobkov, ktoré používateľov presmerovávajú na stránku, kde sa dá uvedený výrobok kúpiť.
  • Web ponúka vyhľadávacie pole na dopyty a funkciu vyhľadávania, ktorá je primárne založená na dynamickom a automatickom procese a v zásadnej miere nevyužíva technológiu vyhľadávania licencovanú alebo distribuovanú Googlom. 
  • Web porovnávača cien ponúka možnosti zoradenia a filtrovania výsledkov vyhľadávania výrobkov podľa ceny a aspoň jednej ďalšej dimenzie relevantnej pre spotrebiteľov (napríklad značka, obchodník alebo doručovacia lehota).

  • Na web má prístup ktokoľvek bez registrácie.
 • Vaša firma musí byť zaregistrovaná aspoň v jednej krajine, kde je program porovnávača cien k dispozícii, a na vašom webe musí byť uvedená adresa firmy v súlade so zápisom v obchodnom registri.
 • Reklamy a bezplatné záznamy musia byť v súlade so všetkými pravidlami nákupných reklámšpecifikáciami údajov o výrobkoch.
 • Odkazy na ponuky inzerované v nákupných reklamách musia používateľov presmerovávať priamo na stránku, kde sa dá inzerovaný výrobok kúpiť (pokiaľ nie je v prípade konkrétneho formátu reklamy výslovne uvedené inak). Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vstupných stránok 
 • Údaje o výrobkoch jednotlivých obchodníkov, ktorých zastupujete, odosielajte prostredníctvom samostatného podúčtu účtu pre viacerých klientov (jeden podúčet na každú osobitnú doménu obchodníka). Pre každého obchodníka môžete tiež použiť samostatný účet a požiadať tím podpory Googlu, aby ho priradil k porovnávaču cien.
 • Ak chcete zastupovať trhovisko, požiadajte o samostatný účet trhoviska pre viacerých klientov na ponuky daného trhoviska. Údaje o výrobkoch samostatných predajcov na trhovisku odosielajte prostredníctvom samostatného podúčtu daného účtu trhoviska pre viacerých klientov. Ak povoľujete transakcie na vlastnej doméne, požiadajte o samostatný účet trhoviska pre viacerých klientov, ktorý bude vyhradený pre tieto ponuky, a údaje o výrobkoch jednotlivých obchodníkov odosielajte prostredníctvom samostatného podúčtu daného účtu trhoviska pre viacerých klientov.
 • Ak je vaša firma primárne trhoviskom, ktoré povoľuje transakcie na vlastnej doméne, nemôžete sa zapojiť ako porovnávač cien, ale ako trhovisko prostredníctvom jedného alebo viacerých porovnávačov cien podľa vášho výberu.
 • Musíte si vytvoriť nový účet Google Ads a prepojiť ho výlučne so svojím účtom (alebo účtami) porovnávača cien pre viacerých klientov a s jeho podúčtami.
 • Zaručujete, že máte potrebné práva na to, aby ste Googlu udelili povolenie na prístup k webovým adresám vstupných stránok webu predajcu (a k obsahu dostupnému prostredníctvom nich), na ich indexovanie, ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo prehľadávanie, ako aj na zobrazovanie informácií súvisiacich s reklamami na výrobky, ktoré odošlete. V rámci služby, ktorú poskytujete tretím stranám, musíte tieto tretie strany jasne a zreteľne informovať o tom, že ich obsah bude poskytnutý Googlu a môže byť sprístupnený širokej verejnosti.

Ak tieto požiadavky nespĺňate, vaše výrobky zamietneme, prípadne vám pozastavíme účet (alebo účty) a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Osvedčené postupy

V tejto časti uvádzame odporúčania týkajúce sa nastavenia a funkcií webu vášho porovnávača cien, ktoré vám podľa nášho názoru pomôžu poskytovať používateľom skvelé prostredie a vďaka tomu konkurovať iným porovnávačom cien.

Filtrovanie a zoraďovanie

Umožnite používateľom filtrovať a zoradiť si ponuky výrobkov na vašom webe podľa relevantných kritérií (napríklad podľa ceny, obchodníka či značky). Mali by ste ponúkať rôzne možnosti filtrovania a zoraďovania v závislosti od typu výrobku (napríklad podľa farby a strihu v prípade odevov alebo podľa technických parametrov v prípade elektroniky). 

Porovnávanie ponúk rovnakého výrobku

Ak prostredníctvom vášho webu predávajú rovnaký výrobok viacerí obchodníci, umožnite používateľom prístup k prehľadu, v ktorom budú porovnané ponuky rovnakého výrobku od rôznych obchodníkov. Pri každej ponuke môžete uvádzať podrobnosti, ako sú cena, dopravné, čas doručenia, spôsoby platby, hodnotenia, recenzie a podobne. Takto si používatelia budú môcť vybrať obchodníka na základe toho, čo je pre nich dôležité.

Jazyk a mena

Pomôžte používateľom nájsť ponuky v jazyku a mene ich krajiny. Keď používateľa presmerujeme z nákupnej reklamy na web vášho porovnávača cien, jazyk a mena ponúk zobrazených na vašom webe by mali zodpovedať jazyku a mene zhliadnutej reklamy.

Zastúpenie vo viacerých krajinách

Ak je váš porovnávač cien aktívny v niekoľkých krajinách, odporúčame vám zaistiť, aby používatelia po kliknutí na odkaz „Z webu porovnávača cien“ v nákupnej reklame alebo zázname našli na vašom webe ponuky pre správnu krajinu a jazyk (krajina a jazyk ponúk na vašom webe zodpovedajú hodnotám zobrazenej reklamy).

Ak používate rovnakú doménu porovnávača cien vo viacerých krajinách, zobrazované ponuky môžete prispôsobiť podľa toho, čo viete o používateľoch a príslušných oblastiach. Prípadne môžete v každej krajine používať samostatný web porovnávača cien.

Máte niekoľko možností: 

 1. V každej krajine môžete používať inú značku. 
 2. V každej krajine môžete používať inú doménu rovnakej značky (napr. somecss.fr a somecss.de).
 3. V každej krajine môžete používať inú subdoménu (napr. fr.somecss.com a de.somecss.com).

Každý web musí mať vlastný účet porovnávača cien pre viacerých klientov.

V prípade krajín, kde sa hovorí viacerými jazykmi, môžete tiež odlíšiť rôzne jazykové verzie webu (napríklad fr.somecss.be). 
 

Postup registrácie

Ak prevádzkujete porovnávač cien spĺňajúci požiadavky uvedené vyššie a chceli by ste sa v mene obchodníkov, ktorých zastupujete, zapojiť do nákupných reklám, postupujte takto:

 1. Vytvorte si nový účet Merchant Center.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Tools and setting menu icon [Gear] a v sekcii Nástroje vyberte Informácie o firme.
  Pridajte tieto informácie:
  1. zobrazovaný názov firmy (ako sa má zobrazovať používateľom, max. 10 – 15 znakov);
  2. adresu firmy;
  3. kontaktné údaje vašich služieb zákazníkom (webovú adresu, e‑mail a telefónne číslo).
 3. Potom kliknite na kartu Web a pridajte svoj web vrátane schémy (http:// alebo https://). Následne overte svoju webovú adresu jedným z týchto spôsobov: 
  • Ak momentálne k danej doméne nemáte iný účet inzerujúci prostredníctvom nákupných reklám, overte a nárokujte si web v službe Merchant Center.
  • Ak momentálne inzerujete prostredníctvom nákupných reklám za danú doménu, nárokovaním webu by ste mohli ovplyvniť reklamy alebo záznamy zobrazované z iných účtov Merchant Center, ktoré už máte. V takomto prípade v službe Google Search Console overte svoju doménu, ale nenárokujte si ju. Prihláste sa do účtu používateľa, ktorý má prístup k vytvorenému účtu Merchant Center, prejdite do služby Search Console a pridajte vlastníctvo. 
 4. Ďalej v nastavení nepokračujte. Zaregistrujte sa tu a zmeňte si účet na účet porovnávača cien pre viacerých klientov. Do pôvodného účtu nenahrávajte žiadne ponuky.

Ponuky, ktoré nahráte, sa budú predvolene zobrazovať len na všeobecnej stránke s výsledkami vyhľadávania Googlu a na webe Nákupov Google na google.com/shopping sa budú zobrazovať len vtedy, ak si túto možnosť vyberiete. 

Potrebujete pomoc? Kliknutím tu kontaktujte podporu CSS Center.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
5172632
false