Oslovení uživatelů, kteří mají zájem o vaše produkty či služby

Můžete přidat segmenty publika do reklamních sestav kampaní v Reklamní síti Google nebo skupin cílení videokampaní TrueView a oslovit tak lidi se zájmem o produkty a služby podobné těm, které nabízí vaše firma – a to i v případě, že tito zákazníci procházejí webové stránky, používají aplikace nebo se dívají na videa, jež s těmito produkty a službami přímo nesouvisejí. Tímto způsobem můžete zvýšit výkon svých kampaní.

Pokud přidáte segmenty publika, můžete oslovit uživatele na základě jejich konkrétních zájmů, když procházejí stránky, videa nebo obsah na YouTube, v Obsahové síti Google i v kanálech nebo videích ve Vyhledávací síti YouTube. Vybírat můžete z rozsáhlého seznamu kategorií – od automobilů a sportu po cestování a módu. My potom budeme zobrazovat reklamy uživatelům, kteří podle nás mají o dotyčné kategorie velký zájem. Do reklamních sestav a skupin cílení můžete přidat různé segmenty publika podle svých reklamních cílů a fáze nákupního procesu, ve které se vaši zákazníci nacházejí:

 • Publikum podle zájmů: Z těchto segmentů publika můžete vybírat, chcete-li oslovit potenciální zákazníky a dát jim vědět o své firmě.

  Tyto segmenty publika jsme navrhli pro firmy, které právě vysílají televizní reklamu a chtějí za výhodnou cenu rozšířit její zásah také na online prostředí.

 • Vlastní publikum podle zájmů: S vlastním publikem podle zájmů mohou inzerenti vytvořit segmenty publika, které jsou více šité na míru jejich značkám v porovnání s našimi širokými segmenty publika podle zájmů jako v televizi. Například společnost prodávající běžeckou obuv bude pravděpodobně chtít oslovit spíše nadšené účastníky maratonu, než sportovní fanoušky. S vlastním publikem podle zájmů může společnost prodávající obuv definovat toto publikum podle následujících znaků:
  • používání volné formy zájmů zadaných jako klíčová slova
  • nebo použití adres URL jako proxy-serveru pro zájmové oblasti.

  Zadáním adres URL stanovíte motiv, který vyjadřuje ideálního zákazníka. Mohli bychom například určit, že adresa marathonrookie.com pojednává o běhání maratonu, tréninkových plánech, výživě pro běžce maratonu a dalších tématech maratonu, a proto bude oslovovat lidi, kteří často procházejí stránky s obsahem zaměřeným na tato témata, ať již navštíví tento konkrétní web marathonrookie.com, nebo ne.

 • Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi: Výběrem těchto kategorií publika získáváte zákazníky, kteří aktivně hledají produkty a zvažují zakoupení produktu nebo služby, jako jsou ty, které nabízíte. Kategorie publika s pravděpodobným zájmem o koupi jsou k dispozici inzerentům ve všech jazycích služby AdWords.

  Tyto segmenty publika jsou určeny inzerentům, kteří se zaměřují na získání konverzí od zákazníků s vysokou pravděpodobností nákupu. Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi vám může pomoci zvýšit výkon remarketingu a oslovit spotřebitele, kteří jsou naklonění koupi.

Příklad

Řekněme, že jste prodejcem automobilů a chcete inzerovat v AdWords. Podle svých konkrétních cílů můžete segmenty publika využít například takto:

 • Kdy používat kategorie publika podle zájmů: Vaším cílem je oslovit co nejvíce lidí a zvýšit povědomí o své prodejně, aby si lidé, kteří chtějí dát svůj vůz do servisu nebo si koupit nový, vybavili právě vaši firmu. Pravděpodobně vysíláte reklamy na televizních stanicích a chcete tuto kampaň doplnit o online kampaň, abyste rozšířili její zásah. Díky kategoriím publika podle zájmů se nemusíte zaměřovat pouze na automobilové nadšence. Můžete například oslovit milovníky ekologie reklamami na hybridní vozy či lovce výhodných nabídek reklamami na chystané slevy. Pro nakupující, kteří upřednostňují luxus, si pak můžete připravit reklamy na luxusní vozy.
 • Kdy používat volbu „Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi“: Vaším cílem je oslovit lidi, kteří aktivně zvažují koupi automobilu a své rozhodování již zúžili na několik značek nebo typů. Tito zákazníci jsou otevření různým možnostem a prodejcům, chtějí se ale rozhodnout brzy. V takovém případě můžete doplnit svou kampaň ve Vyhledávací síti (nebo kampaň s klíčovými slovy v Obsahové síti) možností „Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi“ a oslovit lidi, kteří hledají „nové sedany“ nebo „nové luxusní vozy“.,

Jak segmenty publika fungují

Když uživatel navštíví stránky některého z partnerů Googlu, můžeme mu na základě obsahu stránky a webu zobrazit kontextově relevantní reklamy. Používáme při tom hlavní témata stránky a také data společností třetích stran, která nám pomáhají propojit zájmy s anonymními ID souborů cookie návštěvníků. Vedle dalších faktorů bereme v úvahu také to, jak často lidé navštěvují podobné stránky.

Společnost Google může využívat informace, které lidé o sobě partnerským webům poskytnou. Jedná se o údaje o pohlaví, věku a další demografické nebo se zájmy související informace. Tyto informace můžeme rovněž odvodit z webových stránek, které uživatelé navštěvují, a z údajů třetích stran. Pokud například webové stránky, které uživatel prochází, navštěvují převážně ženy (na základě souhrnných údajů o návštěvách stránek), přiřadíme soubor cookie uživatele k ženské demografické kategorii.

V některých případech může Google za cílení reklam podle segmentů publika orientovaných podle zájmu účtovat inzerentům určitý poplatek za službu. Pokud vám bude poplatek za službu účtován, sníží se před aukcí vaše maximální nabídka a poplatek se přičte ke konečné ceně aukce.

Důležité upozornění

K souborům cookie uživatele nepřiřazujeme žádné citlivé segmenty publika, například podle barvy pleti, náboženského vyznání, sexuální orientace, zdravotního stavu, určité finanční kategorie a jiné.

Uživatelé mohou nastavení svých zájmů kdykoli změnit na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

Výhody a doporučené postupy

Segmenty publika vám umožňují zobrazit reklamy zákazníkům přiřazeným do vybraných segmentů i v případě, že právě prohlížejí weby, jejichž kontext s vybraným segmentem nesouvisí.

Segmenty publika podle zájmů
 • Výhody: Pomocí těchto segmentů publika můžete zvýšit povědomí o své značce a produktech a oslovit nové potenciální zákazníky.
 • Nabídky: Pokud chcete oslovit segmenty publika podle zájmů, budete mít možná zájem použít zobrazitelné nabídky ceny za tisíc zobrazení (CPM) nebo cenu za interakci (CPE). Díky CPM můžete pro reklamu nastavit nabídku podle toho, jak často se zobrazuje v Obsahové síti Google. Je tak méně pravděpodobné, že si příliš omezíte zásah.
 • Pomocí omezení frekvence můžete programu AdWords sdělit, že nechcete své reklamy zobrazit zákazníkovi více než, například, sedmkrát.

 • Vyloučení: V zájmu zabezpečení své značky můžete vyloučit témata, klíčová slova nebo umístění, která se k ní nehodí.
 • Reklamy: Pomocí Galerie reklam můžete vytvořit grafické reklamy, které u segmentů publika podle zájmu mohou dosáhnout lepších výsledků než reklamy textové. U kampaní zaměřených na budování značky s cílením na segmenty publika podle zájmů dobře fungují také interaktivní reklamy využívající multimediální prvky (rich media).
 • Měření povědomí: Pomocí studií dopadu na značku můžete sledovat celkové povědomí vašich potenciálních zákazníků o značce vaší společnosti.
Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi u kampaní v Reklamní síti Google
 • Výhody: Přidání tohoto typu publika do reklamních sestav vám může pomoci oslovit lidi, kteří aktivně zvažují nákup konkrétního produktu nebo služby.
 • Nabídky: Začněte s nabídkami CPC, a až kampaně dosáhnou požadovaného minimálního počtu konverzí, přejděte na automatické nabídky.
 • Nastavení kampaně: Doporučujeme cílit pouze na jazyk textu vašich reklam. Doporučujeme také zvážit, zda střídání reklam nenastavit na možnost Optimalizovat s ohledem na konverze.
 • Cílení: Chcete-li zvýšit efektivitu kampaně zaměřené na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, nepřidávejte do reklamních sestav žádné další metody cílení. Přidání dalších metod cílení omezí přístup k těmto segmentům publika. Úpravy nabídek můžete nastavit také pro případy, kdy publikum s pravděpodobným zájmem o koupi odpovídá konkrétnímu tématu. U publika s pravděpodobným zájmem o koupi v kategorii „sedany“ tak například můžete nastavit úpravu nabídek pro lidi z této skupiny, kteří zároveň prohlížejí stránky související s tématem Automobily a vozidla.

  Poznámka

  Vaše kampaně, které využívají cílení na publika s pravděpodobným zájmem o koupi, mohou oslovit uživatele mobilních aplikací na základě jejich aktivity na Internetu na mobilních zařízeních.

  Můžete využít také omezení frekvence, kterým v AdWords nastavíte, že nechcete reklamy jednotlivým zákazníkům zobrazovat příliš často. Cílení na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi však optimalizuje frekvenci na základě historického výkonu tak, aby se zvýšila pravděpodobnost konverze. Další ruční optimalizací pak můžete omezit zásah reklamy.

 • Vyloučení: V zájmu zabezpečení své značky můžete vyloučit témata, klíčová slova nebo umístění, která se k ní nehodí.
 • Měření výkonu: K měření výkonu kampaní cílených na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi doporučujeme využít měření konverzí. Protože u cílení na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi jde o získání konverzí za nižší cenu, můžete velmi účinně uplatnit také Optimalizátor konverzí, který inzerentům měřícím konverze pomáhá zlepšit návratnost investic.
 • Dostupnost: Kategorie publika s pravděpodobným zájmem o koupi jsou k dispozici inzerentům ve všech jazycích služby AdWords.

Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, publikum podle zájmů a vlastní publikum podle zájmů u videokampaní TrueView

Tip

Kampaně zaměřené na segmenty publika také pomáhají rozšiřovat remarketingové seznamy. Když někdo navštíví váš web, můžete ho přidat do seznamu uživatelů pro remarketing a později mu zobrazovat reklamy během procházení jiných webových stránek v Reklamní síti.

Reklamy a nabídky upravené podle konkrétních zájmů

Řekněme, že prodáváte automobily a chcete oslovit uživatele na webech věnovaných automobilům. Předpokládáte, že vámi prodávaná značka automobilů se líbí širokému spektru uživatelů, ale někteří z nich budou na určité typy reklam reagovat lépe než ostatní.

Můžete tedy například přidat do reklamní sestavy segmenty milovníků ekologie a automobilových nadšenců a oslovit je reklamami na hybridní vozy.

Přečtěte si o nastavení úpravy nabídek a používání flexibilních strategií nabídek další informace.

Jak se cílení na segmenty publika liší od cílení na témata

Stručně řečeno, rozdíl spočívá v kontextu. Cílení podle témat umožňuje umisťovat reklamy na stránky přímo související s vybranými tématy. V případě cílení podle témat je pravděpodobnější, že reklamy budou kontextově relevantní. Cílení podle témat představuje alternativní řešení k výběru jednotlivých umístění pro zobrazování reklamy nebo jednotlivých klíčových slov, která budou reklamu spouštět.

Naproti tomu segmenty publika umožňují oslovit návštěvníky v Obsahové síti Google, kteří projevili konkrétní zájmy, a to bez ohledu na skutečnost, zda reklama odpovídá konkrétnímu tématu stránky, na které se dotyční návštěvníci právě nacházejí.

Poznámka

Použití cílení podle témat a segmentů publika ve stejné reklamní sestavě by mohlo značnému počtu lidí znemožnit prohlížení vašich reklam. Přitom některé z těchto lidí byste možná chtěli oslovit. Výsledkem bude, že se vaše reklamy budou moci zobrazovat pouze vámi vybraným segmentům publika na internetových stránkách označených vámi vybranými tématy.

Další postup

Pomohl vám tento článek?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se začít používat službu AdWords.