Oslovte uživatele, kteří mají zájem o vaše produkty či služby

Přidáte-li do reklamních sestav zájmové kategorie, můžete oslovit uživatele, kteří mají zájem o produkty či služby podobné vašim. Může se jednat i o uživatele procházející webové stránky nebo používající aplikace, které s těmito produkty či službami přímo nesouvisejí. Tímto způsobem můžete zvýšit výkon svých reklamních sestav.

Pokud do reklamních sestav přidáte zájmové kategorie, můžete oslovit uživatele na základě jejich zájmů, když procházejí stránky v reklamní síti Google. Vybírat můžete z rozsáhlého seznamu kategorií – od automobilů a sportu po cestování a módu. My potom budeme zobrazovat reklamy uživatelům, kteří podle nás mají o dotyčné kategorie velký zájem.

Zájmové kategorie se dělí na dva typy:

 • Kategorie náklonnosti: Z těchto kategorií vybírejte, pokud chcete oslovit potenciální nové zákazníky a seznámit je se svou firmou.

  Kategorie náklonnosti byly zavedeny pro firmy, které mají zájem o reklamy v místním televizním vysílání, případně již reklamy v televizi vysílají a chtějí rozšířit zásah televizní kampaně za výhodnou cenu.

 • Ostatní kategorie: Pomocí těchto podrobnějších kategorií můžete oslovit zákazníky, kteří by mohli navštívit vaše webové stránky. Pomocí těchto kategorií můžete také zobrazovat reklamy lidem, kteří mají konkrétní zájmy nebo hledají konkrétní produkty.

  Tyto kategorie mohou fungovat lépe u firem, které se zaměřují hlavně na přivádění návštěvníků na svůj web, případně na získávání potenciálních zákazníků a prodej.

Příklad

Řekněme, že vlastníte au a chcete inzerovat v AdWords. Níže naleznete návod, jak můžete zájmové kategorie využít podle svých cílů:

 • Kdy používat kategorie náklonnosti: Vaším cílem je oslovit co nejvíce lidí a zvýšit povědomí o své prodejně, aby si lidé, kteří chtějí dát svůj vůz do servisu nebo si koupit nový, vybavili právě vaši firmu. Pravděpodobně vysíláte reklamy v místních televizních stanicích a chcete tuto kampaň doplnit o online inzerci, abyste rozšířili její zásah. Díky kategoriím náklonnosti se nemusíte zaměřovat pouze na automobilové nadšence. Můžete například oslovit milovníky ekologie reklamami na hybridní vozy či lovce výhodných nabídek reklamami na chystané slevy. Pro nakupující, kteří upřednostňují luxus, si pak můžete připravit reklamy na luxusní vozy.
 • Kdy používat ostatní kategorie: Vaším cílem je přivést návštěvníky na svůj web a přimět potenciální zákazníky, aby odeslali formulář a zjistili si tak další informace o tom, jaké vozy máte v nabídce. Ostatní kategorie vám pomohou oslovit uživatele, kteří by mohli mít zájem o vozy určitých druhů nebo dokonce značek.

Jak zájmové kategorie fungují

Když uživatel navštíví stránky některého z partnerů Googlu, můžeme mu na základě obsahu stránky a webu zobrazit kontextově relevantní reklamy. Na základě témat stránek a údajů společností třetích stran přiřadíme zájmy k anonymnímu souboru cookie návštěvníka. Mezi jinými faktory bereme v úvahu frekvenci, se kterou uživatelé navštěvují stránky v těchto kategoriích.

Společnost Google může využívat informace, které lidé o sobě partnerským webům poskytnou. Jedná se o údaje o pohlaví, věku a další demografické nebo se zájmy související informace. Tyto informace můžeme rovněž odvodit z webových stránek, které uživatelé navštěvují, a z údajů třetích stran. Pokud například webové stránky, které uživatel prochází, navštěvují převážně ženy (na základě souhrnných údajů o návštěvách stránek), přiřadíme soubor cookie uživatele k ženské demografické kategorii.

V některých případech může společnost Google za cílení reklam podle zájmových kategorií účtovat inzerentům určitý poplatek za službu. Pokud vám bude účtován poplatek za službu, sníží se před aukcí vaše maximální nabídka a poplatek se přičte ke konečné ceně aukce.

Důležité poznámky

K souborům cookie uživatele nepřiřazujeme žádné citlivé zájmové kategorie, například podle barvy pleti, náboženského vyznání, sexuální orientace, zdravotního stavu, určité finanční kategorie a jiné.

Uživatelé mohou nastavení svých zájmů kdykoli změnit na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

Další informace o tom, jak přiřazujeme uživatele k zájmovým kategoriím

Návštěvníky přiřazujeme k určité kategorii po dobu 30 dní. Tato doba se může měnit v závislosti na navštěvovaných webech. Milovník tance bude pravděpodobně navštěvovat webové stránky související s tancem po delší časové období. Pokud se jeho pozornost přesune k jiným zájmům a uživatel bude místo stránek o tanci prohlížet spíše stránky o horolezectví, aktualizujeme jeho profil. Z profilu odebereme tanec a zařadíme do něj horolezectví. Pokud však milovník tance bude i nadále navštěvovat stránky související s tancem po delší časové období, bude do této zájmové kategorie pravděpodobně zařazen po delší dobu.

Při výběru druhu zobrazované reklamy vycházíme z informací o aktuální stránce, kterou právě uživatel prohlíží, a jeho historie procházení. Pro jednotlivé zájmové kategorie jsou stanoveny různé limity počtu návštěv, na základě kterých rozhodujeme, zda má uživatel dostatečnou náklonnost k určitému obsahu. Mnoho uživatelů, o kterých se domníváme, že se dlouhodobě zajímají o určité téma, navštěvuje měsíčně desítky stránek věnovaných danému tématu.

V případě ostatních kategorií tyto faktory postupně dolaďujeme, abychom u daného zájmu mohli lépe předvídat určité akce, jako jsou kliknutí na reklamu a konverze pro inzerenty související s příslušnou zájmovou kategorií.

Výhody a doporučené postupy

Díky zájmovým kategoriím můžete zobrazovat reklamy zákazníkům přiřazeným ke kategoriím, na které jste zacílili, a to i tehdy, když navštěvují weby, které nemusí s vybranou zájmovou kategorií kontextově souviset.

Kategorie náklonnosti

 • Výhody: Pomocí těchto kategorií můžete povědomí o své značce a produktech a oslovit nové potenciální zákazníky.
 • Nabízení cen: Při cílení na kategorie náklonnosti může být vhodné využít nabídky ceny za tisíc zobrazení (CPM). Díky CPM můžete pro reklamu nastavit nabídku podle toho, jak často se zobrazuje v reklamní síti Google. Je tak méně pravděpodobné, že si příliš omezíte zásah.
 • Cílení: Když do reklamní sestavy kromě kategorií náklonnosti přidáte i cílení podle témat nebo demografické cílení, můžete nastavit vlastní nabídky pro kategorie náklonnosti a úpravy nabídek pro přidaná témata a demografické skupiny. Přečtěte si další informace o nabízení cen v reklamní síti.

  Pomocí možnosti omezení frekvence můžete v systému AdWords nastavit, že nechcete zákazníkovi zobrazit reklamu více než například sedmkrát.

 • Vyloučení: V zájmu zabezpečení své značky můžete vyloučit témata, klíčová slova nebo umístění, která se k ní nehodí.
 • Reklamy: Pomocí Galerie reklam můžete vytvořit grafické reklamy, které u kategorií náklonnosti mohou dosáhnout lepších výsledků než reklamy textové.
 • Měření výkonu: Chcete-li měřit výkon kampaní cílících na kategorie náklonnosti, můžete využít přehled zásahu a četnosti, pomocí kterého zjistíte, kolik lidí vaše reklamy vidělo a kolikrát se jim za určitou dobu zobrazily. Zásah představuje počet unikátních zákazníků, kteří viděli určitou reklamu za konkrétní časové období. Frekvence představuje průměrný počet zobrazení reklamy unikátnímu uživateli během zadaného časového období.

Ostatní kategorie

 • Výhody: Když do reklamní sestavy přidáte ostatní kategorie, můžete s jejich pomocí na svůj web přivést návštěvníky, kteří mají zájem o vaše produkty či služby.
 • Nabízení cen: Výkon své kampaně můžete zvýšit pomocí automatické optimalizace nabídek v reálném čase. Nabídky se upravují podle toho, na které stránce se uživatel právě nachází, a podle souboru cookie uživatele. Chcete-li tuto optimalizaci nabídek využít, je třeba používat nabídky ceny za proklik (CPC) nebo Optimalizátor konverzí.
 • Měření výkonu: Chcete-li sledovat výkon kampaní s cílením na zájmové kategorie, můžete tak učinit pomocí měření konverzí.

Tip

Kampaně se zájmovými kategoriemi také pomáhají rozšiřovat seznamy uživatelů pro remarketing. Když někdo navštíví váš web, můžete ho přidat do seznamu uživatelů pro remarketing a později mu zobrazovat reklamy během procházení jiných webových stránek v reklamní síti.

Reklamy a nabídky upravené podle konkrétních zájmů

Řekněme, že prodáváte automobily a chcete oslovit uživatele na webech věnovaných automobilům. Předpokládáte, že vámi prodávaná značka automobilů se líbí širokému spektru uživatelů, ale někteří z nich budou na určité typy reklam reagovat lépe, než ostatní.

Do reklamní sestavy můžete například přidat kategorie náklonnosti Milovníci ekologie a Milovníci aut. Uživatelům přiřazeným do těchto kategorií pak můžete zobrazovat reklamy na hybridní vozy.

Pokud například předpokládáte, že pravděpodobnost nákupu automobilu je u lidí z kategorie Milovníci ekologie o 30 % vyšší než u obvyklých návštěvníků se zájmem o automobily, můžete pro zobrazování reklam návštěvníkům z kategorie Milovníci ekologie nastavit o 30 % vyšší nabídku.

Jak se zájmové kategorie liší od cílení podle témat

Stručně řečeno, rozdíl spočívá v kontextu. Cílení podle témat umožňuje umisťovat reklamy na stránky přímo související s vybranými tématy. V případě cílení podle témat je pravděpodobnější, že reklamy budou kontextově relevantní. Cílení podle témat představuje alternativní řešení k výběru jednotlivých umístění pro zobrazování reklamy nebo jednotlivých klíčových slov, která budou reklamu spouštět.

Naproti tomu zájmové kategorie umožňují oslovit návštěvníky v reklamní síti Google, kteří projevili konkrétní zájmy, a to bez ohledu na skutečnost, zda reklama odpovídá konkrétnímu tématu stránky, na které se dotyční návštěvníci právě nacházejí.

Další postup