Oslovte uživatele, kteří mají zájem o vaše produkty či služby

Do svých reklamních sestav můžete přidat segmenty publika a oslovit tak lidi se zájmem o produkty a služby podobné těm, které nabízí vaše firma – a to i v případě, že tito potenciální zákazníci procházejí webové stránky nebo používají aplikace, jež s těmito produkty a službami přímo nesouvisejí. Tímto způsobem můžete zvýšit výkon svých reklamních sestav.

Pokud do reklamních sestav přidáte segmenty publika, můžete oslovit uživatele na základě jejich konkrétních zájmů, když procházejí stránky v Reklamní síti Google. Vybírat můžete z rozsáhlého seznamu zájmů – od automobilů a sportu po cestování a módu. My potom budeme zobrazovat reklamy uživatelům, kteří podle nás mají o dotyčné kategorie velký zájem. Do reklamních sestav můžete přidat různé segmenty publika podle svých reklamních cílů a fáze nákupního procesu, ve které se vaši zákazníci nacházejí:

 • Publikum podle zájmů: Z těchto segmentů můžete vybírat, chcete-li oslovit potenciální nové zákazníky a dát jim vědět o vaší firmě.

  Tyto segmenty publika jsme navrhli pro firmy, které by rády umístily televizní reklamu na místní stanici, případně už televizní kampaň mají a chtějí za výhodnou cenu rozšířit její zásah také na online prostředí.

 • Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi (dostupné pouze v kampaních cílených na angličtinu): Z těchto segmentů publika vybírejte, pokud vás zajímají zákazníci, kteří hledají informace o produktech a aktivně zvažují nákup služby nebo produktu, jaké nabízíte.

  Tyto segmenty publika jsou určeny inzerentům, kteří se zaměřují na získání konverzí od zákazníků s vysokou pravděpodobností nákupu. Volba „Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi“ může zvýšit výkon při remarketingu a oslovit zákazníky, kteří se chystají dokončit nákup.

 • Jiné segmenty publika: Tyto podrobnější kategorie publika slouží k oslovení zákazníků, kteří s velkou pravděpodobností navštíví váš web. Můžete je využít také k tomu, abyste své reklamy zobrazili lidem se zájmy, které nejsou zahrnuty v částech Publikum podle zájmů ani Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi.

Příklad

Řekněme, že jste prodejcem automobilů a chcete inzerovat v AdWords. Podle svých konkrétních cílů můžete segmenty publika využít například takto:

 • Kdy používat kategorie publika podle zájmů: Vaším cílem je oslovit co nejvíce lidí a zvýšit povědomí o své prodejně, aby si lidé, kteří chtějí dát svůj vůz do servisu nebo si koupit nový, vybavili právě vaši firmu. Pravděpodobně vysíláte reklamy na místních televizních stanicích a chcete tuto kampaň doplnit o online inzerci, abyste rozšířili její zásah. Díky kategoriím publika podle zájmů se nemusíte zaměřovat pouze na automobilové nadšence. Můžete například oslovit milovníky ekologie reklamami na hybridní vozy či lovce výhodných nabídek reklamami na chystané slevy. Pro nakupující, kteří upřednostňují luxus, si pak můžete připravit reklamy na luxusní vozy.
 • Kdy používat volbu „Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi“: Vaším cílem je oslovit lidi, kteří aktivně zvažují koupi automobilu a své rozhodování již zúžili na několik značek nebo typů. Tito zákazníci jsou otevření různým možnostem a prodejcům, chtějí se ale rozhodnout brzy. V takovém případě můžete doplnit svou kampaň ve Vyhledávací síti (nebo nahradit kampaň s klíčovými slovy v Reklamní síti) možností „Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi“ a oslovit lidi, kteří hledají „nové sedany“ nebo „nové luxusní vozy“.
 • Kdy používat jiné segmenty publika: Možnosti „Publikum podle zájmů“ a „Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi“ by měly dostačovat pro většinu potřeb inzerentů. V zemích, kde volba „Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi“ zatím není podporována, však mohou být užitečné tyto jiné segmenty publika. Volba „Jiné segmenty publika“ vám také umožňuje oslovit lidi se zájmem o konkrétní typy nebo značky vozů, kteří nespadají do kategorií publika podle zájmů ani do skupiny s pravděpodobným zájmem o koupi.

Jak segmenty publika fungují

Když uživatel navštíví stránky některého z partnerů Googlu, můžeme mu na základě obsahu stránky a webu zobrazit kontextově relevantní reklamy. Používáme při tom hlavní témata stránky a také data společností třetích stran, která nám pomáhají propojit zájmy s anonymními ID souborů cookie návštěvníků. Vedle dalších faktorů bereme v úvahu také to, jak často lidé navštěvují podobné stránky.

Společnost Google může využívat informace, které lidé o sobě partnerským webům poskytnou. Jedná se o údaje o pohlaví, věku a další demografické nebo se zájmy související informace. Tyto informace můžeme rovněž odvodit z webových stránek, které uživatelé navštěvují, a z údajů třetích stran. Pokud například webové stránky, které uživatel prochází, navštěvují převážně ženy (na základě souhrnných údajů o návštěvách stránek), přiřadíme soubor cookie uživatele k ženské demografické kategorii.

V některých případech může společnost Google za cílení reklam podle zájmových kategorií účtovat inzerentům určitý poplatek za službu. Pokud vám bude poplatek za službu účtován, sníží se před aukcí vaše maximální nabídka a poplatek se přičte ke konečné ceně aukce.

Důležité poznámky

K souborům cookie uživatele nepřiřazujeme žádné citlivé segmenty publika, například podle barvy pleti, náboženského vyznání, sexuální orientace, zdravotního stavu, určité finanční kategorie a jiné.

Uživatelé mohou nastavení svých zájmů kdykoli změnit na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

Výhody a doporučené postupy

Segmenty publika vám umožňují zobrazit reklamy zákazníkům přiřazeným do vybraných segmentů i v případě, že právě prohlížejí weby, jejichž kontext s vybraným segmentem nesouvisí.

Publikum podle zájmů

 • Výhody: Pomocí těchto segmentů publika můžete zvýšit povědomí o své značce a produktech a oslovit nové potenciální zákazníky.
 • Nabízení cen: Chcete-li oslovit publikum podle zájmů, může být výhodné využít nabídky ceny za tisíc zobrazení (CPM). Díky CPM můžete pro reklamu nastavit nabídku podle toho, jak často se zobrazuje v Reklamní síti Google. Je tak méně pravděpodobné, že si příliš omezíte zásah.
 • Cílení: Pokud do reklamní sestavy vedle segmentů publika podle zájmů přidáte také cílení podle témat nebo demografické cílení, můžete nastavit vlastní nabídky pro kategorie publika a úpravy nabídek podle přidaných témat nebo demografických skupin Přečtěte si další informace o nabízení cen v Reklamní síti.

  Pomocí možnosti omezení frekvence můžete v AdWords nastavit, že nechcete zákazníkovi zobrazit reklamu více než například sedmkrát.

 • Vyloučení: V zájmu zabezpečení své značky můžete vyloučit témata, klíčová slova nebo umístění, která se k ní nehodí.
 • Reklamy: Pomocí Galerie reklam můžete vytvořit grafické reklamy, které u segmentů publika podle zájmu mohou dosáhnout lepších výsledků než reklamy textové. U kampaní zaměřených na budování značky s cílením na segmenty publika podle zájmů dobře fungují také interaktivní reklamy využívající multimediální prvky.
 • Měření výkonu: Chcete-li měřit výkon kampaní cílících na kategorie publika podle zájmu, můžete využít přehled zásahu a četnosti, ve kterém zjistíte, kolik lidí vaše reklamy vidělo a kolikrát se jim za určitou dobu zobrazily. Zásah představuje počet unikátních zákazníků, kteří viděli určitou reklamu za konkrétní časové období. Frekvence představuje průměrný počet zobrazení reklamy unikátnímu uživateli během zadaného časového období.

Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi

 • Výhody: Přidání tohoto typu publika do reklamních sestav vám může pomoci oslovit lidi, kteří aktivně zvažují nákup konkrétního produktu nebo služby.
 • Nabízení cen: Chcete-li oslovit publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, představují účinnou strategii nabídky CPA. Tento typ nabídek úzce propojuje strategii nabízení cen se skutečným prodejem, takže můžete efektivně sledovat a řídit návratnost investic. Pokud se nabídky CPA ve vašem případě ukážou jako nefunkční, můžete se rozhodnout pro nabídky CPC. Nabídky CPM se pro oslovení publika s pravděpodobným zájmem o koupi nedoporučují. (Propracovanější optimalizaci nabídek vám umožní flexibilní strategie nabídek.)
 • Cílení: Chcete-li zvýšit efektivitu kampaně zaměřené na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, nepřidávejte do reklamních sestav žádné další metody cílení. Přidání dalších metod cílení omezí přístup k těmto segmentům publika. Můžete ale zvážit nastavení vlastních nabídek pro publikum s pravděpodobným zájmem o koupi a úprav nabídek pro zákazníky z konkrétní věkové kategorie či určitého pohlaví nebo pro případy, kdy publikum s pravděpodobným zájmem o koupi odpovídá konkrétnímu tématu. U publika s pravděpodobným zájmem o koupi v kategorii „sedany“ tak například můžete nastavit úpravu nabídek pro lidi z této skupiny, kteří zároveň prohlížejí stránky související s tématem Automobily a vozidla.

  Můžete využít také omezení frekvence, kterým v AdWords nastavíte, že nechcete reklamy jednotlivým zákazníkům zobrazovat příliš často. Cílení na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi však optimalizuje frekvenci na základě historického výkonu tak, aby se zvýšila pravděpodobnost konverze. Další ruční optimalizací pak můžete omezit zásah reklamy.

 • Vyloučení: V zájmu zabezpečení své značky můžete vyloučit témata, klíčová slova nebo umístění, která se k ní nehodí.
 • Měření výkonu: K měření výkonu kampaní cílených na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi velmi doporučujeme využít měření konverzí. Protože u cílení na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi jde o získání konverzí za nižší cenu, můžete velmi účinně uplatnit také Optimalizátor konverzí, který inzerentům měřícím konverze pomáhá zlepšit návratnost investic.
 • Dostupnost: Cílení na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi je k dispozici pouze inzerentům zadávajícím kampaně pro anglické jazykové prostředí. Pro další jazyky tuto možnost nabídneme v nadcházejících měsících. Sledujte novinky!

Jiné segmenty publika

 • Výhody: Když do reklamní sestavy přidáte jiné segmenty publika, můžete s jejich pomocí na svůj web přivést návštěvníky, kteří mají zájem o vaše produkty či služby.
 • Nabízení cen: Výkon své kampaně můžete zvýšit pomocí automatické optimalizace nabídek v reálném čase. Chcete-li tento typ optimalizace nabídek využít, přečtěte si další informace o nabídkách ceny za proklik (CPC) bidding, Optimalizátoru konverzí a flexibilních strategiích nabídek.
 • Měření výkonu: Chcete-li sledovat výkon kampaní s cílením na konkrétní segmenty publika, můžete k tomu využít měření konverzí.

Tip

Kampaně zaměřené na segmenty publika také pomáhají rozšiřovat remarketingové seznamy. Když někdo navštíví váš web, můžete ho přidat do remarketingového seznamu a později mu zobrazovat reklamy během procházení jiných webových stránek v Reklamní síti.

Reklamy a nabídky upravené podle konkrétních zájmů

Řekněme, že prodáváte automobily a chcete oslovit uživatele na webech věnovaných automobilům. Předpokládáte, že vámi prodávaná značka automobilů se líbí širokému spektru uživatelů, ale někteří z nich budou na určité typy reklam reagovat lépe, než ostatní.

Můžete tedy například přidat do reklamní sestavy segmenty milovníků ekologie a automobilových nadšenců a oslovit je reklamami na hybridní vozy.

Pokud odhadujete, že u lidí ze zájmového segmentu milovníků ekologie je o 30 % vyšší pravděpodobnost koupě vašeho vozu než u typického návštěvníka z řad automobilových nadšenců, můžete o 30 % zvýšit nabídky na zobrazení reklamy uživatelům ze segmentu milovníků ekologie.

Jak se cílení na segmenty publika liší od cílení na témata

Stručně řečeno, rozdíl spočívá v kontextu. Cílení podle témat umožňuje umisťovat reklamy na stránky přímo související s vybranými tématy. V případě cílení podle témat je pravděpodobnější, že reklamy budou kontextově relevantní. Cílení podle témat představuje alternativní řešení k výběru jednotlivých umístění pro zobrazování reklamy nebo jednotlivých klíčových slov, která budou reklamu spouštět.

Naproti tomu segmenty publika umožňují oslovit návštěvníky v Reklamní síti Google, kteří projevili konkrétní zájmy, a to bez ohledu na skutečnost, zda reklama odpovídá konkrétnímu tématu stránky, na které se dotyční návštěvníci právě nacházejí.

Další postup