Създаване на видеокампания TrueView

Видеорекламите TrueView са вълнуващ начин да достигнете до аудиторията си и да я ангажирате в YouTube и навсякъде в интернет. Можете да създавате и управлявате своите кампании TrueView в AdWords, като използвате новия тип кампании „Видеоклипове“.

В тази статия се обясняват стъпките, които трябва да изпълните, за да настроите видеокампания TrueView и рекламна група.

Преди да започнете

Ето някои неща, които трябва да имате предвид, преди да създавате кампании и видеореклами TrueView:

 • Рекламите TrueView и рекламните групи се създават с типа кампании „Видеоклипове“. В зависимост от целта, избрана за кампанията Ви, са налице специфични формати на видеореклама и стратегии за офериране.
 • Видеокампаниите TrueView не могат да включват текст, изображения или други видеорекламни формати.
 • За да създадете видеореклама, видеоклиповете Ви трябва да бъдат хоствани в YouTube.
 • Отчитането за кампании и рекламни групи TrueView включва конкретни за видеорекламите показатели, включително показвания, честота на показване и достигнати действия, които не са налице във всички инструменти за управление на кампании в AdWords.
 • На всяка от рекламните групи ще бъде зададен формат (в поток или за video discovery за кампании TrueView) и те могат да съдържат само реклами в този формат. Група от реклами в поток например може да съдържа само видеореклами в поток и свързаните с тях критерии за насочване и оферти. По същия начин група от реклами за откриване на видеоклип може да съдържа само реклами за откриване на видеоклип и свързаните с тях критерии за насочване и оферти.
 • Ако искате в една и съща видеокампания TrueView да показвате формати както в поток, така и за откриване на видеоклип, трябва да създадете няколко рекламни групи.

За да създадете видеокампания TrueView само с един рекламен формат, изпълнете първия набор инструкции по-долу. За да създадете кампания TrueView с няколко рекламни формата, продължете към втория набор инструкции по-долу за създаване на допълнителна рекламна група.

За да поставите реклами на партньорски сайтове и приложения в дисплейната мрежа, използвайте реклами TrueView в поток или реклами извън потока на съдържанието.

Забележка

 • Всяка рекламна група може да съдържа само един видеорекламен формат – в поток, за video discovery, ударни реклами или извън потока на съдържанието. За да създадете ударни или видеореклами извън потока на съдържанието, трябва да създадете отделна кампания. 
 • С видеокампаниите не можете да използвате стратегия за офериране за портфолио.
Ако информацията в тази статия не отразява онова, което виждате в профила си, е възможно целите Ви да са с различна версия. За информация за версията Ви, моля, вижте тази статия.

Изберете кой интерфейс на AdWords използвате. Научете повече

Как да създадете видеокампания TrueView 

 

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Кликнете върху +КАМПАНИЯ и след това – върху Видео.
 4. Въведете име на кампанията.
 5. Изберете подтип за кампанията:
 6. За „Инсталирания на мобилни приложения“ следвайте тези инструкции.
 7. За „Пазаруване“ следвайте тези инструкции.
 8. Научете повече за подтиповете на кампанията.
 9. За стандартни кампании направете следното:
 10. До „Формати за видеореклами“ изберете Реклами в поток или за откриване на видеоклип.
 11. Въведете бюджет.
 12. Изберете мрежите, в които искате да се провежда видеокампанията.
 13. Изберете местоположенията, по които искате да насочвате кампанията (или които искате да изключите).
 14. Изберете езика на клиентите си.
 15. (По избор) Изберете устройствата, на които искате да се показват рекламите Ви. Можете да насочвате към конкретни операционни системи, модели устройства и оператори. Рекламите ще се показват по подразбиране на всички устройства, които отговарят на условията.
 16. (По избор) Редактирайте разширените настройки на кампанията си.
 17. Кликнете върху Запазване и продължаване.
 18. Въведете име на рекламната група.
 19. Изберете видеоклип в YouTube до „Вашият видеоклип в YouTube“.
 20. До „Видеорекламен формат“ изберете Реклама в поток или Реклама video discovery. Въведете необходимата информация.
 21. Задайте сума на офертата.
 22. Редактирайте начините на насочване, които искате да използвате за рекламите си. По подразбиране рекламите Ви ще се показват на всички зрители.
 23. Кликнете върху Запазване на рекламната група.

Как да създадете рекламна група

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Кампании, за да изберете кампанията, към която искате да добавите новата рекламна група.
 3. Забележка: Видеокампаниите Ви се намират при другите Ви типове кампании (ако има такива) от падащото меню „Всички кампании“. Можете също така да използвате това падащо меню, за да преглеждате само видеокампании, като изберете Видеокампании.
 4. Кликнете върху раздела „Рекламни групи“, след което – върху бутона „+РЕКЛАМНА ГРУПА“.
 5. Въведете име на рекламната група.
 6. Изберете видеоклип в YouTube до „Вашият видеоклип в YouTube“.
 7. До „Видеорекламен формат“ изберете Реклама в поток или Реклама video discovery.
 8. Забележка: Рекламната група може да съдържа само един рекламен формат.
 9. Въведете необходимата информация, за да създадете рекламата си. Забележка: Винаги можете да запазите рекламната си група, без да създавате реклама.
 10. Задайте сума на офертата.
 11. Редактирайте начините на насочване, които искате да използвате за рекламите си. По подразбиране рекламите Ви ще се показват на всички зрители.
 12. Кликнете върху Запазване на рекламната група.

 

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?