Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Ước tính giá thầu trang đầu tiên

Ước tính giá thầu bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.

  • Ước tính này ước lượng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cần để quảng cáo hiển thị trên trang đầu tiên khi truy vấn tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện nếu giá thầu không đáp ứng ước tính này, nhưng nhiều khả năng quảng cáo không xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
  • Ước tính dựa trên Điểm chất lượng của mỗi từ khóa và cạnh tranh từ các nhà quảng cáo khác. Nếu ước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn rất cao, điều đó có thể có nghĩa là Điểm chất lượng của từ khóa kém và có thể được cải thiện.
  • Để xem ước tính giá thầu trang đầu tiên cho các từ khóa của bạn, hãy tìm cột "Giá thầu trang đầu tiên ước tính" trên tab Từ khóa.
  • Ước tính không phải là đảm bảo -- thỉnh thoảng, quảng cáo của bạn có thể không đặt ước tính giá thầu cho trang đầu tiên, ngay cả khi bạn đáp ứng ước tính giá thầu trang đầu tiên.

Tìm hiểu thêm về ước tính giá thầu trang đầu tiên
Giới thiệu về vị trí quảng cáo
Xem các bài viết khác

Bài viết này có hữu ích không?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.