Uppdateringar av policyn för felaktig framställning (augusti 2020)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

 

I augusti 2020 gör vi om och byter namn på vår policy för felaktig framställning. Det gör vi för att den ska bli lättare att läsa och förstå. Vissa policyåtgärder och motsvarande information till Google-annonsörer innehåller de uppdaterade policynamnen. Förändringarna påverkar inte vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt policyn.

Exempel på vad som ändras

Policyn Utelämnad information byter namn till Ohederlig prissättning för att även täcka annonser som använder vilseledande prissättning eller otydliga betalningsmodeller. Policyriktlinjerna för insamling av pengar och skattebefrielse för politiska organisationer och välgörenhetsorganisationer som tidigare fanns under policyn Utelämnad information kommer att tillämpas enligt policyn Insamling av pengar. 

Flera policyriktlinjer som rör opålitliga påståenden, vilseledande annonsdesign och manipulerad media, som i dagsläget tillämpas under policyn Vilseledande innehåll, blir självständiga policyer inom policykategorin Felaktig framställning för att förtydliga budskapet till annonsörerna. Policyn Vilseledande innehåll byter namn till Vilseledande framställande.

Krav på företagsnamn blir en ny policy under Redaktionella krav. Vi fortsätter att tillämpa reglerna för felaktiga och vilseledande företagsnamn under policyn Vilseledande framställande.

 

(Upplagt i augusti 2020)

 


 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny