Uppdatering av policyn Möjliggöra ohederligt beteende (augusti 2020)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

 

I augusti 2020 uppdateras policyn Möjliggöra ohederligt beteende i Google Ads för att förtydliga begränsningarna kring annonsering av spionprogram och övervakningsteknik. Den uppdaterade policyn förbjuder marknadsföring av produkter och tjänster som marknadsförs eller inriktas på potentiella kunder i syfte att spåra eller övervaka en annan person eller dennas aktivitet utan personens tillstånd. Den här policyuppdateringen kommer att tillämpas globalt med början den 11 augusti 2020.

Exempel på produkter och tjänster som kommer att förbjudas (inte uttömmande)

Spionprogram och teknik som används för intim övervakning av partner, inklusive men inte begränsat till spionprogram/skadlig programvara som kan användas för att övervaka sms, telefonsamtal eller webbhistorik, GPS-spårare som specifikt marknadsförs för att spionera på eller spåra personer utan deras medgivande, marknadsföring av övervakningsutrustning (kameror, ljudinspelare, instrumentpanelskameror, barnövervakningskameror) som marknadsförs i det uttryckliga syftet att spionera.

Här ingår inte (a) privata utredningstjänster (b) produkter och tjänster avsedda att hjälpa föräldrar att lokalisera sina minderåriga barn samt privata utredningstjänster.

Överträdelser av denna policy resulterar i att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom den här policyuppdateringen för att se om någon av dina annonser omfattas av policyn. Ta i så fall bort de annonserna före den 11 augusti 2020.

(Upplagt i juli 2020)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny