Uppdatering av policyn för felaktig framställning (november 2019)

Med omedelbar verkan kommer Google Ads-policyn för felaktig framställning att uppdateras med exempel på vilseledande innehåll gällande påståenden om valresultat, deltagande i folkräkning eller politiska kandidaters kvalificering baserat på ålder eller födelseort som strider mot officiella statliga uppgifter samt för att förtydliga att policyn även gäller manipulering av media i syfte att lura, bedra eller vilseleda andra.

(Upplagt i november 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?