Uppdatering av policyn för övriga begränsade verksamheter med avseende pår konsumentteknisk support från tredje part

Google har uppdaterat policyn för övriga begränsade verksamheter med avseende på teknisk support från tredje part. Uppdateringen tydliggör att vi tillåter marknadsföring i samband med försäljning av konsumentteknik där målsidan kan innehålla navigeringsfunktioner som är relaterade till teknisk support.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?