Policyn om destinationskrav uppdateras (juli 2019)

I juli 2019 uppdaterar Google policyn om destinationskrav. Det är då inte längre tillåtet att annonsera för destinationer som bryter mot policyer för app- eller webbutiker, t.ex. policyn för Google Play eller programpolicyn för Chrome-utvecklare.

För att vara säker på att du kan marknadsföra din app bör du se till att du följer policyn för Google Play. För att vara säker på att du kan marknadsföra ditt tillägg eller installerade tillägg bör du ses till att du följer programpolicyn för Chrome-utvecklare.

(Upplagt i juni 2019)

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?