Uppdatering av policyn för hasardspel i Sverige (april 2019)

Google Ads-policyn för hasardspel och spel ändras i april 2019 för att tillåta statligt licensierade hasardspelsföretag att marknadsföra hasardspelsinnehåll i Sverige. Efter uppdateringen måste annonsörer som vill marknadsföra hasardspelsinnehåll i Sverige skicka in en begäran om certifiering för hasardspel via den uppdaterade policysidan.

(Upplagt i april 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?