Uppdatering av policyn för sjukvård och läkemedel: Abort (juni 2019)

I juni 2019 uppdateras Google Ads-policyn för sjukvård och läkemedel gällande abort med följande krav på annonsörer i USA, Storbritannien och Irland:

  • Annonsörer som vill visa annonser med sökord relaterade till att göra abort måste först certifieras som en annonsör som antingen erbjuder eller inte erbjuder aborter.

  • För att bli certifierade måste annonsörerna skicka in en ansökan där de anger om deras organisation erbjuder aborter eller inte. Ansökan måste innehålla viss grundläggande information om din organisation. Efter att uppgifterna har granskats och verifierats får du en certifiering.

  • Beroende på hur du certifieras genererar Google automatiskt en av följande upplysningar i annonserna för din abortprodukt eller aborttjänst: ”Erbjuder aborter” eller ”Erbjuder inte aborter”.

  • Upplysningen visas i alla sökannonsformat. Denna extra transparens bidrar till att ge användarna den information de behöver för att avgöra vilka abortrelaterade annonser som är mest relevanta för dem.

Denna policy träder inte i kraft förrän i juni 2019, men annonsörer kan ansöka om certifiering från och med i dag. För att säkerställa att dina annonser inte påverkas negativt när policyn träder i kraft rekommenderar vi att du ansöker om certifiering så snart som möjligt.

Läs mer om certifiering och upplysningar om abortannonsörer.

(Upplagt i maj 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?