Uppdatering av policyn om olämpligt innehåll (mars 2019)

Google Ads policy om olämpligt innehåll uppdateras i mars 2019 för att förtydliga att Google inte tillåter innehåll som hotar eller förespråkar fysiskt eller psykiskt skadande. Vi lägger också till ytterligare exempel i policyn.

(upplagt i mars 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?