Verifiering av valannonser i EU (januari 2019)

I mars 2019 börjar Google tillämpa en uppdaterad innehållspolicy för politiskt innehåll som kräver att alla annonsörer som visar valannonser i EU verifieras av Google.

Till valannonser i EU räknas annonser som innehåller ett politiskt parti eller en nuvarande vald befattningshavare eller kandidat till EU-parlamentet i EU (med undantag för Storbritannien).

För att verifieras måste annonsörerna tillhandahålla bevis på sin identitet och information om var de är baserade samt bekräfta att de är medborgare i ett EU-medlemsland (med undantag för Storbritannien) och har laglig rätt att visa dessa annonser. Mer information om verifiering publiceras i februari 2019.

(Upplagt i januari 2019)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?