Uppdatering av policyn för felaktig framställning (augusti 2018)

Den 3 augusti 2018 uppdaterar Google sidan om policyn för felaktig framställning i syfte att förtydliga policyn om oacceptabel affärspraxis. 

(Upplagt i augusti 2018)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?