Uppdatering av policyn för övriga begränsade verksamheter (augusti 2018)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Som vi har meddelat tidigare kommer Google att kräva att certifierade vidareförsäljare av biljetter uppger biljetternas ursprungliga värde tillsammans med vidareförsäljarens pris i samma valuta. 

Google publicerar information innan detta krav införs. Under tiden kan du läsa kraven i sin helhet nedan: 

  • Det ursprungliga värdet är det pris som biljetten ursprungligen såldes för (exklusive eventuella serviceavgifter). Annonsörer kan använda det ursprungliga värdet för biljetterna som säljaren uppger. 
  • Om vidareförsäljaren inte vet eller inte kan fastställa biljettens ursprungliga pris är det även acceptabelt att ge en uppskattning. Då ska köparna dock uppmärksammas på att det rör sig om en uppskattning. Om du exempelvis säljer vidare en biljett som ursprungligen var en fribiljett (som kostade 0 dollar eller motsvarande i lokal valuta) ska kunden upplysas om att biljettens uppskattade ursprungliga värde är 0 dollar.
  • Det ursprungliga värdet ska anges som del av skatte-/avgiftsinformationen i betalningsprocessen, och teckenstorleken ska vara minst lika stor som majoriteten av den resterande texten i betalningsprocessen. 

(Upplagt i augusti 2018) 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny