Uppdatering av Policyn om olämpligt innehåll (maj 2018)

Google Ads policy om olämpligt innehåll uppdateras i maj 2018. Ytterligare exempel på ”innehåll som trakasserar, hotar eller mobbar en person eller grupp” läggs till i policyn.
 

(upplagt i maj 2018)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?