Certifiering för vidareförsäljare av biljetter (februari 2018)

I februari 2018 uppdaterar Google policyn för övriga begränsade verksamheter. Uppdateringen innebär att vidareförsäljare av evenemangsbiljetter måste certifieras av Google innan de kan annonsera via Google Ads. Policyn gäller globalt och för alla konton som annonserar om vidareförsäljning av biljetter.

Vidareförsäljare som vill bli certifierade får inte antyda att de är den primära eller ursprungliga biljettleverantören för evenemanget, och måste informera kunderna om att de är vidareförsäljare. Vidareförsäljare måste även meddela kunderna om att priserna kan vara högre än det ursprungliga värdet (priset som den primära leverantören säljer biljetterna för). Detaljerad prisinformation om värdet på skatter och avgifter som ingår måste visas under köpet, innan kunden anger betalningsuppgifter.

I framtiden kommer Google också att kräva att certifierade vidareförsäljare anger biljetternas ursprungliga värde i kombination med vidareförsäljarens pris (i samma valuta).  Vi publicerar information i ändringsloggen innan vi inför detta krav.

Mer information finns i artikeln om certifiering för vidareförsäljare av biljetter.

Vidareförsäljare kan ansöka om att bli certifierade av Google från och med den 8 januari 2018, då vi publicerar ansökningsformuläret.

(Publicerat i november 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?