Uppdateringar i policyn för övriga begränsade verksamheter (mars 2018)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I mars 2018 gör vi om och byter namn på vissa av våra policyer för Google Ads och sidorna om dessa. Det gör vi för att de ska bli lättare att läsa och förstå. De uppdaterade policynamnen används därefter i alla policyåtgärder och all motsvarande information till Google Ads-annonsörer. Obs! Ändringarna påverkar inte vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt policyerna.

Exempel på ändringar

Efter omorganisationen kommer vissa av våra policyer, t.ex. policyn mot debitering av produkter som vanligtvis är gratis, som i dagsläget klassificeras som opålitligt beteende i policyn för felaktig framställning i stället att falla under policyn för övriga begränsade verksamheter.

Dessutom döper vi om policyn för opålitligt beteende till Oacceptabel affärspraxis.

(Publicerat i november 2017)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny