Sjuk- och hälsovård: nätapotek i Danmark (september 2017)

Google Ads policy för sjuk- och hälsovård ändras i september 2017 så att nätapotek får marknadsföras i Danmark, under förutsättning att annonserna följer lokala lagar. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(Upplagt i augusti 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?