Uppdatering av sjuk- och hälsovård för Portugal, Slovakien och Tjeckien (maj 2017)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google Ads policy för sjuk- och hälsovård ändras i maj 2017 så att onlineapotek får marknadsföras enligt lokala lagar i Portugal, Slovakien och Tjeckien. Policyn tillåter även att läkemedelstillverkare annonserar om receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Slovakien och Tjeckien. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(upplagt i maj 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?