Omstrukturering av policyer om destinationskrav och riktlinjer för annonstext (mars 2017)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I mars 2017 gör vi om och byter namn på vissa av våra policyer för Google Ads och sidorna om dessa. Det gör vi för att göra dem lättare att läsa och förstå. De uppdaterade policynamnen används därefter i alla policyåtgärder och all motsvarande information till Google Ads-annonsörer. Obs! Ändringarna påverkar inte vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt policyerna.

Exempel på ändringar

Efter omstruktureringen kommer vissa av våra policyer som i dag faller under policyn om otillåten användning av annonsnätverket att falla under policyn om destinationskrav. Detta gäller till exempel policyn om inte tillräckligt unikt innehåll.

Vissa av riktlinjerna för otydligt innehåll som i dag faller under riktlinjer för annonstext kommer i stället att falla under policyerna om stil och stavning samt oidentifierad verksamhet.

(Upplagt i februari 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
73067