Uppdatering av hasardspelsrelaterade annonser i Frankrike (februari 2017)

Google Ads-policyn om hasardspelsrelaterat innehåll i annonser som är inriktade på Frankrike uppdateras i februari 2017. Uppdateringen förtydligar att samlare som vill ha en hasardsspelscertifiering och visa annonser som är inriktade på Frankrike endast får länka till ARJEL-licensierade operatörer och måste publicera ett meddelande på målsidan som varnar om överdrivet spelande eller spelmissbruk. Policybeskrivningen kommer att uppdateras så att den återspeglar detta förtydligande.

(Upplagt i januari 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?