Hälso- och sjukvård: Rekrytering till kliniska prövningar i Nya Zeeland (januari 2017)

Google Ads-policyn om hälso- och sjukvård kommer att ändras i januari 2017. Marknadsföring av rekrytering till kliniska prövningar kommer att tillåtas i enlighet med lokal lagstiftning i Nya Zeeland. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(Upplagt i januari 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?