Övriga begränsade verksamheter (feb 2017)

Som en del av ett betaprogram inför Google Ads i februari 2017 verifieringskontroller för låssmeder och rörmokare (samt mellanhänder för sådana tjänster) som inriktar sina annonser på Los Angeles. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policyn för övriga begränsade verksamheter så att den återspeglar denna ändring under den tid som betaprogrammet pågår.

(Upplagt i januari 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?