Omorganisering av policyn för annonsformat (november 2016)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Under november 2016 byter vi namn på och organiserar om våra policyer för annonsformat. Det gör vi för att göra dem lättare att läsa och förstå. Vissa policyåtgärder och motsvarande information till Google-annonsörer innehåller uppdaterade policynamn. Förändringarna påverkar inte vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt policyn.

Exempel på vad som ändras

De flesta tekniska specifikationer för annonsformat flyttas från hjälpcentret för Google Ads-policyer till hjälpcentret för Google Ads efter omorganiseringen. Till exempel kommer tekniska specifikationer för bildannonser att finnas i hjälpcentret för Google Ads.

Vissa formatpolicyer delas upp i separata policyämnen för att underlätta annonsörernas felsökning. Policyn Använd korrekta och aktuella recensioner för recensionstillgångar byter namn och delas upp i policyämnena Felaktiga recensioner och Inaktuella recensioner.

(Upplagt i oktober 2016)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny