Omorganisering av policyn för annonsformat (november 2016)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Under november 2016 byter vi namn på och organiserar om våra policyer för annonsformat. Det gör vi för att göra dem lättare att läsa och förstå. Vissa policyåtgärder och motsvarande information till Google-annonsörer innehåller uppdaterade policynamn. Förändringarna påverkar inte vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt policyn.

Exempel på vad som ändras

De flesta tekniska specifikationer för annonsformat flyttas från hjälpcentret för Google Ads-policyer till hjälpcentret för Google Ads efter omorganiseringen. Till exempel kommer tekniska specifikationer för bildannonser att finnas i hjälpcentret för Google Ads.

Vissa formatpolicyer delas upp i separata policyämnen för att underlätta annonsörernas felsökning. Policyn Använd korrekta och aktuella recensioner för recensionstillgångar byter namn och delas upp i policyämnena Felaktiga recensioner och Inaktuella recensioner.

(Upplagt i oktober 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
73067