Sjukvårdsinnehåll kopplat till hiv-test för hemmabruk (september 2016)

Google Ads-policyn om hiv-test för hemmabruk ändras i september 2016. Policyn ändras så att marknadsföring av hiv-test för hemmabruk tillåts i Frankrike, Nederländerna och Storbritannien enligt lokala föreskrifter. När den nya policyn träder i kraft uppdateras beskrivningen av policyn för sjukvård och läkemedel så att den återspeglar ändringen.

(Upplagt i augusti 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?