Policy för Kundmatchning

I början av juni 2016 ändrade vi Google Ads-policyn för annonsörer som använder Kundmatchning för att den skulle stämma bättre överens med policyerna för intressebaserad annonsering med avseende på politisk tillhörighet i USA.

(upplagd i juni 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?