Uppdatering av policyn för finansiella tjänster

I juli ändrar vi Google Ads-policyn för finansiella tjänster. I och med policyändringen begränsar vi möjligheten att visa annonser för snabblån och liknande. Ändringen är global och förbättrar annonsörernas och användarnas upplevelse vad gäller dessa produkter. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(upplagt i maj 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?